fbpx
18 Sierpień, 2019
Warszawa
29 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Budujemy Centrum Kosmetyczne cz. 2 – Harmonogram biznes planu

Biznes plan Centrum Kosmetycznego „Cosmetology Day SPA ” na lata 2009-2011

środki własne: 30 tys zł

kredyt inwestycyjny: 60 tys zł

 

Harmonogram

 1. Opis przedsięwzięcia
 2. Cele
 3. Charakterystyka firmy
 4. Zatrudnienie
 5. Analiza finansowa
  1. Rachunek wyników
  2. Przepływy pieniężne
 6. Wnioski

Analizy

 1. Majątek Centrum Kosmetycznego „Cosmetology Day SPA „
 2. Stan zobowiązań
 3. Rachunek wyników w układzie okresowym
 4. Rachunek wyników w układzie narastającym
 5. Przepływy pieniężne w układzie okresowym
 6. Przepływy pieniężne w układzie narastającym
 7. Sprzedaż usług kosmetycznych
 8. Zatrudnienie i płace
 9. Planowane inwestycje i źródła finansowania
 10. Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
 11. Amortyzacja środków trwałych
 12. Koszty
 13. Wybrane wskaźniki ekonomiczne
 14. Wartość zaktualizowana netto (NPV)
 15. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 16. Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa