fbpx
23 Luty, 2020
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

10360.png

Do kogo nie dotrze reklama w internecie?

Jadąc w autobusie, pociągu lub w tramwaju coraz rzadziej zauważamy ludzi przeglądających prasę. Większość z nas chętniej zagląda do internetu, poszukując nowinek ze świata kosmetologii. Jeżeli chcesz zamieścić reklamę w internecie, przeczytaj do kogo ona nie dotrze.

23% Polaków, w wieku 16-74 lat, nigdy nie korzystało z telefonu komórkowego, 38% z komputera, zaś 44% z internetu. Chcielibyśmy scharakteryzować nieco szerzej tę ostatnią grupę, a nie jest ona mała – w przeliczeniu na populację daje nam to około 12,7 miliona osób. Tylu właśnie Polaków nigdy nie surfowało po internecie.

12,7 miliona Polaków nie korzystało z internetu. Kim są?

Zacznijmy od wieku. Blisko 6,7 miliona osób, spośród tych, które nie korzystały z internetu, jest w wieku 55-74 lat, z kolei wiek blisko 5,8 miliona osób zawiera się w przedziale 25-54 lat. Obraz ten dopełnia grupa osób w wieku 16-24, jednak nie jest ona zbyt liczna i wynosi ?zaledwie? 221 tys. osób.

Z punktu widzenia poziomu wykształcenia wśród nie korzystających z internetu znajdziemy najwięcej osób z wykształceniem średnim (8,5 miliona) oraz podstawowym i zawodowym (w sumie blisko 3,8 miliona). W grupie tej jest jedynie 436 tys. osób z wykształceniem wyższym.

Ciekawą zmienną jest status zawodowy. Wśród osób, które nigdy nie korzystały z internetu znajdziemy ponad 7 milionów osób z grupy: emeryci, renciści (i inni bierni zawodowo), a także 3,4 miliona osób, które deklarują, że pracują najemnie (a jednocześnie tylko 212 tys. osób, które pracują na własny rachunek). Kolejna duża grupa to rolnicy – trochę ponad 1,1 miliona z nich nigdy nie korzystało z internetu. Obrazu dopełnia 861 tys. bezrobotnych i zaledwie 41,6 tys. uczących się.

Osoby nie korzystające z internetu, to nieco częściej mieszkańcy miast – 6,7 miliona osób, podczas gdy mieszkańców wsi odnotowano 6 milionów.

Z punktu widzenia regionów Polski, osób nie korzystających z internetu najwięcej znajdziemy w regionie Wschodnim (2,7 miliona) i Centralnym (2,6 miliona osób), zaś najmniej w regionie Południowo-Zachodnim (blisko 1,3 miliona osób).

Poniższa tabela zawiera podsumowanie w podziale na wymienione zmienne.

 10360.png
 źródło: www.internetstats.pl


Źródło: Internet Status: oprac. własne na podstawie danych GUS za 2008 rok.

Powyższe informacje mogą przydać się osobom planującym kampanie reklamowe swojego gabinetu. Internet jest bardzo dobrym źródłem informacji, a przez to miejscem reklamy, warto jednak wiedzieć, do kogo to wszechobecne medium nie dociera i na co musimy położyć większy nacisk.