fbpx
17 Luty, 2020
Warszawa
10 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Gabinet nie prosperuje – możesz liczyć na dofinansowanie!

Od dziś właściciele gabinetów, którzy zanotowali 15 proc. spadek obrotów, mogą składać wnioski o dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem pracy. Jak to zrobić? Więcej w artykule.

Kryzys ekonomiczny zawitał również w branży kosmetycznej. Wiele gabinetów zakończyło swoją egzystencję, a setki nadal walczy o przetrwanie. 

Jak to było do tej pory?

Do tej pory osoby prowadzące gabinet, które borykały się z problemami finansowymi, mogły stosować takie rozwiązania jak:

 • Jednostronna zamiana warunków pracy bądź płacy np. zmniejszanie wynagrodzenia, likwidację niektórych składników wynagrodzenia czy też obniżanie wymiaru etatu poprzez stosowanie wypowiedzeń zmieniających;
 • Likwidację poszczególnych stanowisk;
 • Zwolnienia grupowe;
 • Porozumienie się z pracownikiem w sprawie rozpoczęcia urlopu bezpłatnego;
 • „Wypożyczanie” pracownika innemu pracodawcy;
 • Wdrożenie programu dobrowolnych odejść.

Większość z tych rozwiązań prowadziła często do jednego: utraty pracownika i zmniejszenia obrotów. Zaraz za tym idzie zmniejszenie godzin pracy i przejściowy zastój.

Nowe przepisy mają pomóc w czasach kryzysu. Istnieją jednak pewne warunki, które właściciele gabinetów/centrów SPA, muszą spełnić:

 • Zanotowali spadek obrotów z usług, który wyniósł minimum 15 % przez kolejnych 6 miesięcy z 12 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o wsparcie;
 • Nie mają zaległości podatkowych, w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy;
 • Nie dążą do ogłoszenia upadłości.

Są oczywiście wyjątki od powyższych warunków, mianowicie:

 • Właściciele gabinetów,ośrodków SPA, którzy mają zaległości w opłacaniu składek, mogą starać się o fundusze wówczas, gdy osiągną porozumienie w sprawie odroczonej płatności lub spłacania na raty,
 • Właściciele złożą wniosek w sprawie spłaty zadłużenia, które powstało w wyniku spadku obrotów.

Jak uzyskać wsparcie finansowe?

Właściciele gabinetów/obiektów SPA, aby otrzymać dotację, musi wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Marszałek ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o wypłatę świadczeń. Powodzenia!