fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Gabinet we własnym mieszkaniu – jak to wszystko rozliczyć

Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą decyduje się na aranżację własnego mieszkania lub domu. Warto pamiętać, że wydatki, które są związane z użytkowaniem wydzielonej części mieszkania na potrzeby naszego gabinetu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art.22a ust. 1 ustawy o PIT, budynki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przed podatnika działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmy, dzierżawy lub umowy leasingu, ulegają amortyzacji.

Jak pisze Gazeta Prawna na początku należy ustalić wartość początkową nieruchomości. Zgodnie z przepisami może to być sposób uproszczony lub według zasad ogólnych określonych w art. 22g ust. 1 ustawy o PIT. W sposób uproszczony podatnik może ustalić wartość początkową domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego używanego do celów prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych używanej do działalności powierzchni użytkowej tej nieruchomości i kwoty 988zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

Jeżeli tylko część budynku mieszkalnego jest wykorzystywana na prowadzenie gabinetu odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości. Stawka roczna amortyzacji wynosi 1.5 %.

Gdy planujemy remont naszego mieszkania lub domu, do kosztów podatkowych możemy zaliczyć wydatki na remont powierzchni, na której prowadzimy nasz gabinet. Zakup materiałów i usług związanych z remontem pomieszczeć wykorzystywanych na prowadzenie gabinetu również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jak pisze GP podatnik może również wliczyć w koszty firmy tę część zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, która przypada proporcjonalnie na część nieruchomości wykorzystywaną na potrzeby działalności gospodarczej. Zasada ta została zapisana przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT.

Pamiętajmy, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, naliczone przed datą wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podwyższają wartość początkową tego środka, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dacie wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów.

Przykładowo obliczenie wartości początkowej.

Powierzchnia całego mieszkania wynosi 80 mkw., z czego jeden pokój o powierzchni 20 mkw. wykorzystywany jest na potrzeby działalności. Cena nabycia mieszkania wyniosła 240 tys. zł. Stosunek powierzchni wykorzystywanej w działalności do ogólnej powierzchni mieszkania wynosi 25 proc. (20 [mkw.] / 80 [mkw.] x 100).

240 tys. zł x 25 proc. = 60 tys. zł ? wartość początkowa mieszkania ustalona proporcjonalnie.
20 mkw. x 988 zł = 19 760 zł
? uproszczona metoda wyliczenia wartości początkowej.

 

źródło: Gazeta Prawna