fbpx
22 Listopad, 2019
Warszawa
5 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

428207_learn.jpg

Gdzie studiować kosmetologię?

Trwa właśnie gorący okres maturalny, rekrutacja na studia za pasem, jest to niewątpliwie ostatni dzwonek, na zapoznanie się z ofertami uczelni prowadzących kształcenie na kierunku kosmetologia.

Wielokrotnie już pisaliśmy o uczelniach kształcących lub chcących kształcić kosmetologów. Dzisiaj przyjrzymy się jak wygląda proces rekrutacji na państwowych uczelniach oferujących edukację na tym kierunku.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy. Na kandydatów, chętnych do zajęcia 50 wolnych miejsc, uczelnia czeka do 6 lipca 2010 roku.

W procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik matury z biologii lub chemii, przemnożony przez odpowiedni współczynnik (dla poziomu rozszerzonego – 1,00, dla podstawowego – 0,60). Kandydaci na studia nie składają dokumentów, a jedynie rejestrują się w systemie elektronicznym i wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Minimalny próg punktowy dla kandydatów przyjętych w roku akademickim 2009/2010 wynosił 74 punkty. Liczba kandydatów na 1 miejsce: 9,9 (na 50 miejsc).

Więcej informacji:
https://irk.umk.pl/2010/katalog.php?op=info&id=17510256
tel. 56 611 42 36
dzstud@umk.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Na kierunek Kosmetologia będą kwalifikowane osoby, które posiadają wyniki maturalne z biologii i chemii, zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Podobnie jak w Bydgoszczy wszyscy kandydaci muszą zarejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej uczelni zakładając osobiste konto, wypełniając odpowiedni formularz i dokonując opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego lub egzaminu wstępnego zobowiązani są do ich samodzielnego uzupełnienia w systemie rekrutacji elektronicznej na wybranych przez siebie kierunkach. Później pozostaje już tylko śledzić listy rankingowe i w przypadku zakwalifikowania się ? donieść odpowiednie dokumenty. Rekrutacja on-line trwa do 25 czerwca.

W rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 limity punktowe z ostatnich list rankingowych wynosiły:

  • Kosmetologia studia I-go stopnia 207 punktów
  • Kosmetologia studia II-go stopnia 33 punkty

Dla studiów I-go stopnia liczba kandydatów na jedno miejsce wynosiła: 10,5. W tym roku do dyspozycji studentów jest 40 miejsc.

Więcej informacji:
http://www.slam.katowice.pl/news.php?cat.12
tel. 32 364 11 30, 32 364 11 31
rekrutacjafarm@sum.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

428207_learn.jpgKierunek prowadzony jest na Wydziale Farmaceutycznym. W postępowaniu rekrutacyjnym wszystkie oceny na poziomie rozszerzonym liczone są podwójnie, tak więc opłaca się wybierać maturę na poziomie rozszerzonym.

Przewidywana orientacyjna ilość miejsc to 36. Zalogować należy się do 11 lipca 2010 r. Wszystkie niezbędne dokumenty dostarczane są dopiero po otrzymaniu informacji odstaniu się na studia.

Więcej informacji:
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/pl/index.php?dir=kierunki&mn=kosmetologia&c=warunki
tel. 42 639 39 18
rekrutacja@umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierunek prowadzony jest również na Wydziale Farmaceutycznym. Jest jednak pewna różnica: tutaj, oprócz rejestracji on-line, do 14 czerwca musimy również złożyć komplet dokumentów, niezależnie od tego czy w późniejszym okresie zostaniemy zakwalifikowani.

O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów, jakie kandydat uzyskał na maturze z biologii i chemii. Brany pod uwagę jest wyłącznie poziom podstawowy (1%-1 pkt.). Przewidywany limit przyjęć to: 30 osób.

Więcej informacji:
http://ump.edu.pl/pol/index.php?strona=12_2006_1243585275&am=2006
tel. 61 854 74 69
rekr_farm@ump.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja internetowa, która trwa do 13 lipca 2010. Po otrzymaniu wyników matury z biologii lub chemii (poziom również do wyboru kandydata) należy uzupełnić dane.

Wynik egzaminu maturalnego lub wstępnego określony w procentach zostanie przeliczony na punkty. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt. (z poziomu podstawowego 100 pkt., z poziomu rozszerzonego (x 2) po 200 pkt.).  Na kandydatów czeka 50 miejsc. W ubiegłym roku na jedno miejsce kandydowało 8,96 osób.

Więcej informacji:
http://wn.umwb.edu.pl
tel. 85 748 54 73
brip@umb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji studentów jest 60 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Pierwszy etap rekrutacji polega na rejestracji elektronicznej w terminie od 1 ? 13 czerwca. Wszystkie niezbędne dokumenty dostarczane są po otrzymaniu decyzji o przyjęciu. Uczelnię wyróżnia większa niż u innych możliwość wyboru ocenianych przedmiotów.

428207_learn.jpg

Więcej informacji:
http://www.umlub.pl/index.php?ln=pl&i=3780
tel. 81 528 88 93, 81 528 89 23
ukr2@umlub.pl

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunek realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Rejestracja internetowa trwa do 6 lipca 2010 roku. Konkurencja, tak jak na innych uczelniach w ubiegłym roku była bardzo duża – 9,9 osób na jedno miejsce.

Na ten rok akademicki przygotowano 50 miejsc. Kandydaci zdają na maturze biologię lub chemię. Wynik mnożony jest przez 0,6 w wypadku matury na poziomie podstawowym lub przez 1 dla matury rozszerzonej.

Więcej informacji:
http://www.cm.umk.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=52&op=page
tel. 52 585 37 75, 52 585 38 19
dydaktyka@cm.umk.pl        

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierunek prowadzony jest w ramach Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa do 18 czerwca 2010 roku. Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego

Więcej informacji:
http://www.awf-bp.edu.pl/index.php?action=page&parent=3&view=26
tel. 83 342 88 22
rekrutacja@awf-bp.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Kierunek prowadzony jest w ramach Instytutu Turystyki i Rekreacji. Rekrutacja obejmuje wyniki maturalne z języka obcego i przedmiotu, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik. Jest to niewątpliwie szansa dla osób słabszych z biologii i chemii, chociaż tak naprawdę, jeśli nie czujemy się mocni w tych dziedzinach, to powinniśmy chyba pomyśleć nad innym kierunkiem kształcenia. Wymagane dokumenty (lista na stronie uczelni) należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich do dnia 31 lipca 2010 r.

Więcej informacji:
http://www.pwsz.com.pl/rekrutacja
tel. 74 641 92 03, 74 641 92 05
rekrutacja@pwsz.com.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym, z tym, że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał, co najmniej 30 % punktów. Ostateczny termin złożenia dokumentów to 26 lipca 2010 roku. Szkoła może poszczycić się największym limitem przyjęć na kierunku kosmetologia, jest to 300 miejsc.

Więcej informacji:
http://www.uczelnia.nysa.pl
tel. 77 447 48 49, 409 08 67
rekrutacja@pwsz.nysa.pl  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

W procesie rekrutacji pod uwagę brana jest pod uwagę średnia ocen z wszystkich przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, oraz średnia ze świadectwa dojrzałości ? procenty przeliczone na oceny. Na kandydatów czeka 80 miejsc (w przyszłym roku planowane jest zwiększenie do 120). Termin złożenia dokumentów to 16 lipca 2010 roku.

Więcej informacji:
http://www.wsm.opole.pl
tel. 77 44 23 554 , 516
rekrutacja@wsm.opole.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Kierunek realizowany jest od 2008 roku. Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie konkursu świadectw. Przy przeliczaniu wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie dojrzałości  przyjmuje się zasadę 1% = 1 punkt.

1223592_notebook_wih_spiral_and_red_cover.jpgJeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony liczbę punktów mnoży się przez 1,5. Kandydat rozliczany jest ze swojego wyniku na maturze z języka obcego i do wyboru: z biologii lub chemii. Do 23 lipca 2010 roku każdy kandydat musi zarejestrować się w systemie rejestracji elektronicznej.

Więcej informacji:
http://www.pwsip.edu.pl/kandydaci
tel. 86 216 82 72
rekrutacja@pwsip.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja elektroniczna. Szkoła może okazać się ratunkiem dla osób, które nie dostały się w inne miejsca, ponieważ termin składania dokumentów upływa dopiero 24 września. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki z biologii i chemii. Wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 1.

Więcej informacji:
http://www.pwsz.skierniewice.pl/Studia/StudiaIstopnia/Kosmetologia
tel. 46 834 40 09
dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Kandydaci legitymujący się nową maturą, ubiegający się o przyjęcie na studia, obowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie  podstawowym lub rozszerzonym, z jednego wybranego przedmiotu: biologii lub chemii lub fizyki.

Za każdy punkt procentowy (%) otrzymany na egzaminie maturalnym, kandydat otrzyma 1 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym, bez względu na poziom zdawanego egzaminu maturalnego (1%= 1 pkt). Rejestracja trwa do 10 czerwca. Przewidywana ilość wolnych miejsc: 60.

Więcej informacji:
http://www.ams.edu.pl/studia/studia-stacjonarne/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kosmetologia
tel. 91 48 00 817
rekrut@sci.pam.szczecin.pl

Panując uczestnictwo w procesie rekrutacji na jakikolwiek kierunek studiów powinniśmy pamiętać o kompletowaniu potrzebnych dokumentów. Terminy często są bardzo napięte i możemy nie zdążyć np. z wykonaniem badań lekarskich i stracić szansę na wymarzone studia. Jeśli dostajemy jakiś dokument, natychmiast powinniśmy wykonać kilka kserokopii.

Chociaż większość uczelni przerzuciła się już w pełni na system rekrutacji elektronicznej i nie musimy im dostarczać niezliczonych kopii dokumentów ? zawsze możemy coś zgubić lub czegoś nie dopilnować, a wtedy takie kopie mogą okazać się tymczasowym ratunkiem.

W co powinniśmy się zaopatrzyć?

  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  • podania o przyjęcie na wybrany kierunek
  • formularze rejestracyjne
  • zdjęcia w formie papierowej i elektronicznej (niektóre uczenie wymagają dostarczenia zdjęcia na płycie CD)
  • zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku
  • oryginał i kopię świadectwa maturalnego
  • oryginał i kserokopię dowodu osobistego
  • teczki, folie ochronne

Wszystkie informacje pochodzą ze stron internetowych uczelni. W wypadku podjęcia decyzji o tym, na której uczelni chcemy studiować, powinniśmy sprawdzić ich aktualność. Zasady rekrutacji dla kandydatów ze starą maturą również dostępne są na stronach internetowych.

Wszystkim kandydatom życzymy dobrych wyników na maturze pomyślnego przejścia procesu rekrutacji. Czekamy na was na naszych uczeniach!