fbpx
23 Wrzesień, 2019
Warszawa
10 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Inauguracja Nowego Zakładu Kosmetologii w Sosnowcu

13.12.2007 odbyło się uroczyste otwarcie nowego Zakładu Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.

Nowy Zakład Kosmetologii znajduje się obecnie na ul. Kasztanowej 3. W jego skład wchodzą nowocześnie wyposażone i wykończone sale dydaktyczne: wykładowa, kilka pomieszczeń do hodowli komórkowych, obszerny gabinet kosmetologii upiększającej, łazienka z prysznicami oraz pokoje asystentów. Studenci kosmetologii są zachwyceni nowym imagem katedry i z chęcią uczęszczają na zajęcia w pełni wyposażonych salach.

Uroczystość poprowadziła pani prof. dr hab. K. Olczyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚUM, która przedstawiła prezentacje na temat dorobku Wydziału Farmaceutycznego ŚUM w dziedzinie rozwoju kosmetologii, zarówno jako kierunku studiów, jak i nauki. Głoś zabrała JM rektor ŚUM prof. dr hab. E. Małecka-Tendera, popierając działania i upór Wydziału Farmaceutycznego w dążeniu do celu, jakim było otworzenie studiów II stopni na kierunku kosmetologia oraz uzyskanie środków na wyremontowanie ośrodków dydaktycznych. Obecnością zaszczyciła nas zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr. K. Chmielewska z Ministerstwa Zdrowia. Pani dyrektor wyjaśniła znaczenie prawne kosmetologii jako kierunku medycznego. Głos zabrał również zastępca prezydenta miasta Sosnowiec Zbigniew Jaskiernia. Jak wiadomo władze miasta Sosnowiec przekazują duże środki finansowe na rozwój szkolnictwa, dotacje taką dostała również Katedra Kosmetologii w sumie 600 tyś zł., która w całości pokryła remont nowych pomieszczeń.

{yoogallery src=[/images/stories/relacje_z_konferencji_targow/inauguracja_Slaski_Uniwersytet_Medyczny] width=[135]}

Jeśli chodzi o głównych zainteresowanych, czyli studentów kosmetologii, obecni byli trzej przedstawiciele, czyli założyciele a jednocześnie zarząd główny STOWARZYSZENIA STUDENTÓW KOSMETOLOGII w składzie: Dariusz Bandachowicz, Karolina Martin oraz Marta Skorek. SSK podkreśliło znaczenie kosmetologii w naszych czasach oraz zwróciło uwagę uczestników na dalszy rozwój tej nauki.

Impreza zgromadziła wielu dostojnych gości, z których pozwolę sobie wymienić tych szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego kierunku m.in.: Sz. P senator Zbigniew Szaleniec, Sz. P Dyrektor Departamentu Nauki Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych na Wydziale Farmaceutycznym. Impreza cieszyła się także popularnością wśród dziennikarzy: radia Zagłębie, czasopisma Cabines?, Solarium?, Przegląd Farmaceutyczny?.

Wszyscy uczestnicy po wysłuchaniu przemówień, zostali oprowadzeni po nowym obiekcie przez kierownika Katedry Kosmetologii panią dr Magdalenę Jurzak. Ostatnie punkty programu, poczęstunek i część medialnazakończyły się próżnym popołudniem.

Marta Skorek