fbpx
26 Luty, 2020
Warszawa
8 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Inwestycje w edukację kosmetologów

Kosmetologia, to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki. Uczelnie Medyczne prowadzące kształcenie na tym kierunku zdobywają fundusze na badania i działalność dydaktyczną zarówno dla przyszłych kosmetologów, jak i innych studentów Wydziałów Farmaceutycznych.

Niedawno cieszyliśmy się rozbudową pracowni dydaktycznych przeznaczonych dla przyszłych kosmetologów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i całkiem realnymi planami powstania nowego campusu całego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, a już dochodzą do nas kolejne doniesienia o rozwoju innych uczelni.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie pozyskał ostatnio 160 mln zł z funduszy unijnych. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na na edukację przyszłych kosmetologów. Oprócz tego wsparcie pozyskają też inne kierunki: informatyka, statystyka medyczna, BHP w służbie zdrowia oraz farmacja przemysłowa leków roślinnych. Uniwersytet poszerzy też możliwości nauczania specjalistycznego medycznego języka angielskiego.

Za pozyskane środki uczelnia wybuduje również centrum nanotechnologii, wyposaży nowe laboratoria. Prowadzone będą badania nad terapią chorób cywilizacyjnych i nowotworowych, biomateriałami wykorzystywanymi w produkcji implantów, lekoodpornością i zanieczyszczeniami żywności.

Planowana jest również budowa nowego obiektu, w którym będą zlokalizowane 72 laboratoria, 25 sal dydaktycznych.

Nowe inwestycje planuje również Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Między innymi z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej dokończona zostanie budowa centrum dydaktycznego, które będzie w stanie pomieścić ok. 3000 studentów ze wszystkich wydziałów. Budynek będzie mieścił min. nowoczesne sale komputerowe z 200 stanowiskami.

Dla studentów stomatologii i ratownictwa medycznego uczelnia zakupi nowoczesne fantomy, będzie również możliwość oglądania operacji on-line.

Większość opisanych projektów zostanie zakończona do 2013 roku.

Warto inwestować w edukację, zarówno przyszłych kosmetologów jak i innych studentów wydziałów farmaceutycznych. Cieszymy się, że będzie można prowadzić nowe badania i kształcić studentów na światowym poziomie. To wszystko na pewno spowoduje wzrost prestiżu naszego zawodu.