fbpx
Z OSTATNIEJ CHWILI!
17 Styczeń, 2020
Warszawa
-0 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Istota marketingu w kosmetologii

Rynek kosmetyczny w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Już nie wystarczy samo wykształcenie i praktyka, by gabinet odniósł sukces. Oprócz przygotowania merytorycznego potrzebnego do prawidłowego wykonywania zawodu, niezbędna jest wiedza z pogranicza ekonomii i marketingu.

Właściciele salonów muszą zapomnieć o twierdzeniu, że marketing zarezerwowany jest dla dużych przedsiębiorstw. Obecnie to bardzo istotny element strategii również małych gabinetów kosmetycznych. Konkurencja w branży jest ogromna, nie wystarczy już wyprodukować produktu (usługi), ale należy go odpowiednio wypromować oraz przekonać klienta, że dany produkt (usługa) jest najlepszy. W filozofii marketingu najważniejsze jest to, aby dotrzeć do odbiorcy i zbadać jego potrzeby.

Marketing-mix to najbardziej popularna koncepcja marketingu. Opiera się na współzależnych elementach oddziałujących na rynek, jako system zintegrowany. Kiedyś marketing-mix ograniczał się do czterech narzędzi, były to tzw. 4P – produkt (product), cena (price), dystrybucja (place) i promocja (promotion). Obecnie jest to 8P, tj. wyżej wymienione narzędzia zostały wzbogacone o takie jak ludzie (people), otoczenie materialne (physical environment), proces świadczenia usług (process) oraz przyjemność (pleasure).

Produkt nazywany jest sercem marketingu. W odniesieniu do branży kosmetycznej produkt jest traktowany również jako usługa. Stanowi go wszystko, co jest oferowane na rynku w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta. Aby wzbudzał zainteresowanie odbiorcy musi różnić się od tych wytwarzanych przez konkurencję. W kosmetologii dobór produktów i usług jest bardzo ważny. Powinny zaspokajać coraz to wyższe wymagania klientów oraz wznosić się ponad poziom konkurencji. Usługi muszą być świadczone na wysokim poziomie z dbałością o walory estetyczne, by klient czuł się doceniony oraz, co najważniejsze, zadowolony.

Cena jest elementem generującym wprost przychody i zyski. Podczas ich ustalania należy zweryfikować te istniejące na rynku, ponieważ każda cena musi posiadać akceptacje rynku. Na rynku pojęcie to kształtują trzy czynniki: koszty, ceny konkurencji i popyt wśród klientów. Przedsiębiorstwo w oparciu o swoje koszty musi określić górną oraz dolną granice dopuszczalnego przedziału cenowego, ocenić wpływ konkurentów na możliwą wartość sprzedaży, a następnie sformować cenę finalną uzależnioną od siły nabywczej klienta. Ustalenie ceny nie należy do prostych rzeczy. Około 35% przedsiębiorstw nie powiodło się na rynku, ponieważ źle dopasowali ceny do sytuacji rynkowej. Najbardziej elementarną metoda ustalania cen polega na dodaniu marży do produktu bądź usługi przy wcześniejszym ustaleniu i pokryciu kosztów z nimi związanych.

Dystrybucja jest fizycznym procesem dostarczania produktów i usług na rynki docelowe lub, mówiąc inaczej, przekazaniem dóbr między partnerami gospodarczymi. Dystrybucja może być również rozumiana, jako sytuacja dostępności produktu znajdującego się w sprzedaży. Do salonów czy gabinetów kosmetologicznych trafiają klienci docelowi, czyli głównie tacy, którzy dbają o swój wygląd zewnętrzny oraz zdrowie. Dlatego ważnym elementem jest dostępność produktów, które są uzupełnieniem wybieranych przez nich usług. Dzięki takim działaniom pokazujemy nasze holistyczne podejście do klienta, co wpływa na jego większe zadowolenie.

Promocja jest niezbędnym czynnikiem, by produkt czy usługa mogły dobrze się sprzedawać. Trzeba poinformować otoczenie o ofercie i działalności firmy. Ważnym aspektem jest podjęcie decyzji, na jaki rynek docelowy chce trafić nasza oferta i jakie fundusze możemy przeznaczyć na ten cel. Często bywa, że ograniczona ilość środków na promocje idzie w parze z brakiem sukcesów firmy. Dlatego im większy budżet przeznaczony na ten dział tym większy komfort działania. Produkt trzeba promować w odpowiedniej formie oraz racjonalnie gospodarować czasem.  Należałoby również przetestować koncepcje na adekwatnie dobranej próbie, a także monitorować i oceniać wyniki. Promocja skierowana do docelowego segmentu rynku jest zdecydowanie skuteczniejsza niż, ta, która jest wycelowana w masowego odbiorcę. Należy tutaj wziąć pod uwagę taki czynniki jak oczekiwania docelowych segmentów, rodzaj produktów, warunki konkurencji czy znajomość produktu wśród nabywców.

Choć grup promocji jest wiele i stale ich liczba rośnie, można wyróżnić grupy składające się na promocje mix. Zaliczyć do nich można: najpopularniejszą z nich – reklamę, najstarszą – sprzedaż osobistą, zdobywającą sobie rynek – promocję uzupełniającą oraz ciągle niedocenianą – public relations.

Czynniki ludzki jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Relacje pracowników z firmą mają istotne znaczenie w tworzeniu osiągnięć marketingowych. Strategia personalna odnosi sukcesy tylko wtedy, gdy zatrudnione osoby utożsamiają się z zakładem pracy. Chodzi tu nie tylko o relacje interpersonalne, ale o rozumienie strategii personalnej, jako instrumentu kreowania korzyści dla przedsiębiorstwa i poszczególnych współpracowników. Aby firma się rozwijała ważnym elementem jest również podnoszenie kwalifikacji personelu. Szkolenia, atrakcyjne warunki pracy, indywidualne ścieżki pracy prowadzą do tego, że pracownicy nie tylko są autorami, ale również realizatorami innowacji. Nie tylko wytwarzają dobra i dają zysk, ale także tworzą zasoby o określonej wartości. Firmy bardzo często rezygnują z takiego typu rozwoju, ponieważ wolą lokować kapitał w sferze materialnej aniżeli w zasób ludzki. Tym bardziej w sferze usługowej, jaką jest branża kosmetyczna, inwestowanie w czynnik ludzki jest bardzo ważne. Im bardziej wykwalifikowana kadra, tym usługi świadczone są na wyższym poziomie, a co za tym idzie większe zadowolenie naszych klientów.

Otoczenie materialne to nic innego jak wszystkie materialne i wizualne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług np. logo firmy, jej wewnętrzne wyposażenie, budynki itp. W tym momencie możemy popisać się swoim gustem i zrealizować marzenia aranżacyjne wnętrza gabinetu. Wesprzeć może nasz również firma z którą chcemy współpracować (niestety bardzo często wiodące marki narzucają swój styl gabinetowi). Dodatki takie jak zapachowe świece, świeże kwiaty, zapach parzonej kawy, wpływają na odbiór marki i wizerunek firmy. Gustem, estetyką i pomysłowością możemy pozytywnie podziałać na zmysły naszych klientów.

Proces świadczenia usług zaczyna się od zainteresowania klienta poprzez informację, sprzedaż aż do obsługę posprzedażową. Już na samym początku spotkania musimy okazać swoje zainteresowanie. Bez względu na samopoczucie kosmetolog powinien być uśmiechnięty i miły dla każdego gościa. Ważne jest uzyskanie istotnych informacji oraz wzbudzenie zaufania u odbiorcy. Gdy już dojdzie do sprzedaży, usługa musi być świadczona na najwyższym poziomie. Bardzo często w gabinetach wykonanie danej usługi wiąże się z zakończeniem procesu. Nie można jednak zapominać o obsłudze posprzedażowej, która w przypadku branży kosmetycznej rozumiemy jako porady, zabiegi domowe, sprzedaż odpowiednich kosmetyków oraz, co najważniejsze, zainteresowanie odczuciami podczas świadczenia danej usługi. Dzięki temu klient poczuje się ważny i zachęcony do powrotu w progi naszego salonu.

Przyjemność odnosi się do odczuć nabywców. Gdy wszystkie poprzednie elementy marketingu-mix będą dobrze wykonane przyjemność naszych klientów jest pewna. Dodatkową możemy ją wygenerować na przykład serwując kawę i udostępniając branżową prasę w poczekalni. Pomocna może okazać się rozmowa z klientem czy podarowanie upominków stałym klientom.

Nieważne, czy mamy do czynienia z małym salonem, czy dużym centrum SPA, dbałość o wizerunek i odpowiednio prowadzona reklama oraz marketing są w stanie bardzo wpłynąć na zainteresowanie ze strony klientów. Identyfikacja wizualna salonu, wypracowana rozpoznawalność marki – to wszystko zadania, które mają dziś ogromne znaczenie w wyróżnieniu się na tle konkurencji.