fbpx
05 Sierpień, 2020
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Jak efektywnie zwiększyć poziom nawodnienia skóry?

Badania przeprowadzone przez firmę Belcorp i Uniwersytet w Kolumbii dowodzą , że gorące i zimne preparaty posiadają skuteczne właściwości nawilżające, a działanie produktu gorącego jest większe i dłuższe w powierzchniowych warstwach skóry w porównaniu z chłodnym kosmetykiem.

Belcorp nawiązał współpracę z University of Quindíoto w celu scharakteryzowania zmian zawartości wody na różnych głębokościach skóry po zastosowaniu dwóch preparatów nawilżających innego procesu produkcyjnego.

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Journal of Skin Research and Technology wykazują, że aplikowane na skórę preparaty nawilżające wpływają na zawartość wody w skórze aż do głębokości 1500 mikrometrów.

W związku z tym, iż skóra różni się pod względem grubości, zespół badawczy podkreśla ,że starał się określić zmienność zawartości wody na różnych poziomach skóry po zastosowaniu kosmetyków nawilżających, a następnie porównał gorące i zimne procesy produkcyjne badanych preparatów.

Naukowcy scharakteryzowali w tym celu różnice poziomu nawilżenia na różnych głębokościach skóry 18 zdrowych kobiet, przed i po 1, 3 oraz 5 godzinach od aplikacji dwóch odmiennych kosmetyków nawilżających.  Pomiarów dokonano w środkowej linii wewnętrznej strony przedramienia.

Wyniki wskazują na znaczną różnicę pomiędzy średnimi wartościami nawilżenia warstwy rogowej we wszystkich ocenianych odstępach czasu po zastosowaniu obydwu formulacji w stosunku do wartości wyjściowej przed aplikacją.

Porównując preparaty badacze zaobserwowali, że preparat na gorąco wykazuje wyższy poziom nawilżenia warstwy rogowej podczas pomiarów po 3 i 5 godzinach.

Mimo, iż oba preparaty są efektownymi nawilżaczami, dla każdego z nich uzyskano odrębny profil „, jak wyjaśnia badanie.

Rożne kompozycje, podobne wyniki
Po odnotowaniu średnich wartości stałej dielektrycznej tkanki (przenikalność elektryczna) na głębokościach 500 i 1500 mikrometrów, wykazano wzrost po aplikacji obydwu preparatów, szczególnie w 1 i 3 godzinie pomiarów.

Uzyskano znaczące zmiany zawartości wody w skórze właściwej na głębokości 500 do 1500 mikrometrów, aż do trzeciej godziny”,  jak wskazuje badanie.

Zespół dodaje, że nie zauważono istotnych zmian poziomu nawilżenia w piątej godzinie i na głębokości 2500 mikrometrów w przypadku któregokolwiek produktu. Ponadto obserwowano podobny wpływ obu badanych kosmetyków na skórę właściwą.

 

Źródło: Journal of Skin Research and Technology