fbpx
20 Lipiec, 2019
Warszawa
29 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

1222896_coins.jpg

Jak rozliczać gabinet, czyli podatki w pigułce

{jathumbnail off}Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania sprawia wiele trudności początkującym właścicielom gabinetów. Jaka forma rozliczeń jest najlepsza w momencie rozpoczęcia działalności? Czy po jakimś czasie warto ją zmienić? O pomoc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy fachowca, pana Mariusza Makowskiego.

Jakie formy opodatkowania mają do wyboru początkujący właściciele gabinetów?

Osoba prowadząca gabinet kosmetyczny ma do wyboru właściwie każdą formę opodatkowania przewidzianą polskimi przepisami. Jeżeli gabinet będzie prowadzony przez osobę prawną (spółka z o.o., akcyjna) wtedy taka działalność będzie opodatkowana podatkiem od osób prawnych. Najczęściej jednak taka działalność prowadzona jest w formie indywidualnej działalności gospodarczej bądź też spółki osobowej. Wówczas w zakresie opodatkowania możliwe są następujące formy:

  • według skali podatkowej – w zależności od wysokości dochodu jest on objęty stawką 18 i 32% -są to tzw. zasady ogólne,
  • według 19 proc. jednolitej stawki – bez względu na wysokość dochodu (tzw. podatek liniowy),
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • w formie karty podatkowej.

Podatek według skali

Podatek według skali jest podstawową formą opodatkowania, dostępną dla każdego przedsiębiorcy bez względu na rodzaj działalności. W tej formie podatek płacony jest od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami (wydatkami, które zostały poniesione aby uzyskać przychody). Podatek płacony jest według skali podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: 18 i 32% (w zależności od wysokości dochodu).

Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych (np. ulga prorodzinna, na internet, rehabilitacyjna).

Metodę tę można polecić przedsiębiorcom, którzy osiągają dochody mieszczące się w pierwszym przedziale skali (tj. do 85.528 zł), którzy mają prawo do ulg podatkowych, bądź chcieliby się preferencyjnie rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub są osobami samotnie wychowującymi dzieci.

W tej metodzie opodatkowania należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje się zarówno przychody jak i koszty. Jeżeli przychody przedsiębiorstwa przekroczą 1,2 mln zł wówczas przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podatek liniowy

1222896_coins.jpgJest dostępny także bez względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osób świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19-proc. stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej – bez względu na ich wielkość.

Niestety, przy tej formie opodatkowania brak jest możliwości skorzystania z większości ulg i preferencji podatkowych. Poza tym podatek płaci się od pierwszej zarobionej złotówki.

Ten sposób opodatkowania można polecić osobom uzyskującym wysokie dochody, którzy nie mają prawa do ulg podatkowych (bądź skorzystanie z nich będzie i tak mniej korzystne niż zasady ogólne).

W tej formie opodatkowania również należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodówlub księgi handlowe po przekroczeniu przychodu 1,2 mln zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby prowadzące działalność samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej. Ograniczeniem w stosowaniu tej formy jest wysokość przychodów. Ryczałtu nie mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy osiągają przychód w wysokości większej niż 150 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca traci prawo do ryczałtu i musi dokonywać rozliczeń na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Zaletą ryczałtu jest to, że nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów(ani ksiąg rachunkowych) – jak przy zasadach ogólnych i podatku liniowym.

Przedsiębiorca prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów. Przy rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się bowiem kosztów działalności. Podatek jest płacony od przychodu, a nie od dochodu, za to według niższych stawek. Dla działalności usługowej jaką są usługi kosmetyczne wynosi ona 8,5 proc.

Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, dostępne są natomiast inne ulgi podatkowe.

Karta podatkowa

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby prowadzące drobną działalność handlową, gastronomiczną lub inną usługową, samodzielnie bądź w spółce cywilnej, a także wykonujące niektóre wolne zawody.

1331234_money_01.jpgJest to najprostsza forma opodatkowania– nie trzeba liczyć przychodów ani kosztów działalności, a podatek płaci się co miesiąc w stałej wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego, po pomniejszeniu go jedynie o zapłaconą składkę zdrowotną. Nie przysługują inne ulgi i odliczenia ani preferencyjne rozliczenie z małżonkiem czy dla samotnych rodziców.

Zaletą karty jest to, że nie trzeba prowadzić żadnych ewidencji dla celów tego podatku. Jednak wysokość podatku określona w decyzji urzędu może czasem okazać się wyższa niż przy opodatkowaniu według innych form opodatkowania. Dla usług kosmetycznych stawka karty podatkowej (w zależności od wielkości miejscowości, w której świadczymy usługi) wynosi od 77 do 102 zł miesięcznie, jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Przy zatrudnieniu 5 pracowników w dużym mieście stawka karty wyniesie 492 zł miesięcznie.

Mariusz Makowski
doradca podatkowy
www.doradca-podatkowy.net.pl

W kolejnym artykule więcej szczegółów na temat dostosowania poszczególnych form opodatkowania do specyfiki branży kosmetycznej. Sprawdzimy czy opłaca się zostać płatnikiem VAT i w jakim kraju panują najkorzystniejsze warunki podatkowe dla kosmetyczek i kosmetologów, mających zamiar prowadzić działalność za granicą. Postaramy się również dokonać małego przeglądu zmian, jakie czekają wszystkich przedsiębiorców w nowym roku rozliczeniowym.

Druga część artykułu jest już dostępna TUTAJ.