fbpx
19 Luty, 2020
Warszawa
6 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Jakie zmiany wkrótce czekają studentów?

Reforma szkolnictwa wyższego coraz bliżej, co ze sobą przyniesie?

Co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe na kierunkach o profilu praktycznym, stypendia naukowe dla studentów od pierwszego roku studiów oraz ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym. A to tylko niektóre zaproponowane zmiany.

Prawa majątkowe do wynalazku w rękach naukowców

Skoro projekt zmian w przepisach trafił do konsultacji społecznych warto byłoby wiedzieć co obejmuje, zacznijmy od dobrej informacji dla naukowców. – Chcemy wprowadzić uwłaszczenie naukowców, co oznacza, że będą im przysługiwały nie tylko prawa autorskie, ale także prawa majątkowe do wynalazku. Jestem przekonana, że dzięki temu więcej naukowców będzie zainteresowanych tym, aby pracować nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ich komercjalizacją – podkreśla prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.

Wszystko to w celu zmotywowania naukowców do komercyjnego wdrożenia wyników badań naukowych i jednoczesnego zapewnienia im bezpośrednich korzyści finansowych. – Obecnie wiele osób pracuje nad projektami i badaniami, ale potem traci zainteresowanie projektem, nie zawsze przedsiębiorcy są tym zainteresowani. Nam zależy na tym, żeby zmobilizować naukowców do tego, aby dane rozwiązanie technologiczne zostało w przyszłości sprzedawane – zapewnia minister nauki.

Stypendia naukowe już od I roku

Nowością jest również wprowadzenie stypendiów naukowych od pierwszego roku studiów. Ministerstwo zapewnia, że zagwarantowano środki na stypendia dla najlepszych studentów pierwszego roku, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu maturalnego. Na dodatkowe fundusze mogą liczyć żacy już od 1 października 2014 r.

Kształcenie nieformalne szansą dla osób pracujących

Wprowadzamy też uznawalność kształcenia nieformalnego, czyli zaliczanie wiedzy i umiejętności praktycznych w poczet programu studiów – wyjaśnia prof. Kudrycka. Co to oznacza? Proponowana nowelizacja umożliwi osobom dojrzałym z doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą zdobytą na specjalistycznych szkoleniach i kursach, uzupełnienia wykształcenia i zdobycie poza formalnym tokiem studiów dyplomu szkoły wyższej. 

Uczelnie będą mogły potwierdzać efekty uczenia uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego np. w pracy, na szkoleniach i kursach, jak również przez wolontariat czy samodoskonalenie. Jak zapewnia ministerstwo to doskonałe rozwiązanie dla osób pracujących. Dlaczego? Ponieważ będą mogły uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia w krótszym oraz indywidualnym trybie.

Uczelnie akademickie i zawodowe?

Chcemy także podzielić uczelnie na akademickie i zawodowe. Zawodowe będą kształciły praktycznie do wykonywania zawodu – dodaje minister. Na tym nie koniec, projekt zakłada również wprowadzenie profili praktycznych oraz ogólnoakademickich, ponadto studiów dualnych, czyli takich na których kształcenie w uczelni będzie odbywało się na przemian z odbywaniem praktyk. Co do samych praktyk. Uczelnie będą miały obowiązek zapewniania studentom kierunków o profilu praktycznym trzymiesięcznego okresu praktyk.

Prace dyplomowe na monitorowanym

Projekt zmian wprowadza również zaostrzenie zasad dotyczących prac dyplomowych. Oznacza to, że uczelnie będą zobligowane do sprawdzania prac dyplomowych przed ich obroną wykorzystując program antyplagiatowy.

Lista uczelni niekompetentnych

W celu ostrzeżenia przyszłych studentów przed uczelniami, które nie przestrzegają prawa ministerstwo nauki chce wprowadzić odpowiednią listę. Upubliczniane listy ostrzeżeń będą zawierały informacje o uczelniach, w stosunku do których zakończono postępowania w sprawie zawieszenia i cofnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub jej likwidacji (prawomocne decyzje) oraz informacje o toczących się tego typu postępowaniach. 

Opłaty za studia

Również w kwestii finansów szykują się pozytywne zmiany, bowiem nie będzie możliwe wprowadzanie nowych opłat w trakcie studiów. Ponadto określony zostanie również termin podpisywania z kandydatami na studia (lub studentami) umów w sprawie warunków odpłatności związanych ze studiami.

Źródło; gazetaprawna.pl