fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Kiedy wygasa potencjał komórek macierzystych?

Obecnie badania nad zastosowaniem komórek macierzystych cieszą się dużą popularnością. Większość naukowców dąży do wykorzystania komórek macierzystych jako doskonałej alternatywy dla uszkodzonych tkanek i całych narządów. Wielu z nich zadaje sobie pytanie: czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia podziału i różnicowania tych niesamowitych komórek?

 

W badaniach opublikowanych 20 marca na łamach czasopisma Cell, naukowcy z Rockefeller University odkryli gen, który reguluje podziały i różnicowanie się komórek epidermalnych w embrionach myszy.

Praca naukowa, wydana przez Elaine Fuchs, przewodniczącą Laboratory of Mammalian Cell Biology and Development opisuje zależności pomiędzy genetycznymi i epigenetycznymi regulacjami, które zachodzą w embrionalnych komórkach macierzystych. Przedstawione doniesienia mogą okazać się przełomem w postępowaniu z przedwcześnie urodzonymi noworodkami, u których nie w pełni rozwinęła się skóra.

Jak wiemy skóra składa się z dwóch warstw: skóry właściwej (stanowiącej 90%) oraz naskórka (stanowiącego 10%). Ponadto naskórek jest utworzony z 10 różnych warst komórek, począwszy od warstwy podstawnej (miejsca powstawania komórek macierzystych), a zakończywszy na zewnętrznej warstwie rogowej.

Zadziwiający dla naukowców jest fakt, że w odróżnieniu od zarodkowych komórek macierzystych, które mogą przekształcać się we wszystkie komórki naszego ciała, epidermalne komórki macierzyste ograniczają swój potencjał jedynie do tworzenia struktur naskórka.

Elena Ezhkova, autor wcześniejszych badań nad komórkami macierzystymi, wyjaśnia, że podczas gdy komórki macierzyste skóry rozpoczynają proces różnicowania wytwarzany jest specjalny kompleks białek o nazwie Polycomb. Wśród pięciu głównych protein kompleksu, wykryto enzym Ezh2.