fbpx
20 Wrzesień, 2019
Warszawa
13 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Kosmetyczka mamą

Wiele kobiet wykonujących zawód kosmetyczki jest również, a może przede wszystkim, mamą lub planuje nią zostać w przyszłości. Jak to wszystko rozpracować pod kątem logistycznym? Zapraszam do artykułu.

 

Bycie matką dostarcza niewątpliwie wiele radości, chociaż jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym. Poród, nieprzespane noce – to sprawy, o których każda kobieta zapomina, gdy patrzy z dumą na swojego malucha. Jednak łączenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi nie jest łatwe i wymaga sporych umiejętności organizacyjnych.

Młodzi rodzice korzystają często z pomocy rodziny, licząc na najbardziej niezawodną instytucję – babcię. Co jednak zrobić gdy młoda duchem babcia jest aktywna zawodowo? Warto dokonać rozeznania w temacie wsparcia, na jakie mogą liczyć kosmetyczki-mamy ze strony państwa polskiego, a dokładnie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – resortu zajmującego się m.in. polityką rodzinną.

Tuż po urodzeniu dziecka młodzi rodzice mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego oraz nowo wprowadzonego urlopu rodzicielskiego. Urlop macierzyński dzielimy na podstawowy – trwający 20 tygodni oraz dodatkowy – trwający do 6 tygodni (lub 8 tygodni  przypadku mnogiego porodu). Pełny wymiar urlopu  rodzicielskiego wynosi 26 tygodni. Razem daje to 52 tygodnie płatnego urlopu. Co ważne z urlopów tych mogą korzystać nie tylko matki, ale również ojcowie (kobieta musi wykorzystać po porodzie  minimalną część urlopu macierzyńskiego – 14 tygodni). Ojcowie mogą skorzystać ponadto z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. 

Rodzice mogą również liczyć na pomoc materialną ze strony państwa. Zaraz po urodzeniu dziecka, rodzice mogą starać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Wynosi ona obecnie 1000 zł na jedno dziecko. Istotnym warunkiem jej uzyskania jest wysokość miesięcznego dochodu rodziny, który nie może przekroczyć 1922,00 zł netto na osobę. Jeśli miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza pułapu 539,00 zł, wówczas można dodatkowo starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego w wysokości od 77 zł do 115 zł na jedno dziecko, w zależności od jego wieku. Osobom, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego, przysługują także różnego rodzaju dodatki do świadczenia – dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego .

Prócz świadczeń finansowych oraz urlopowych rodzice rozliczając swoje roczne dochody mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jej wysokość zależy od liczby posiadanych dzieci. Małżonkom wychowującym jedno dziecko należy się ulga w wysokości 1 112,04 zł, o ile ich łączny dochód roczny nie przekroczy 112 000 zł.  W przypadku co najmniej dwójki dzieci nie ma limitu dochodowego, są natomiast różnice w wysokości ulgi – zależne od liczby dzieci. Dwoje dzieci w rodzinie – to możliwość uzyskania kwoty 1 112,04 zł na każde z nich. Dodatkowe 50% kwoty możemy odliczyć na trzecie dziecko. Podatnik może zwiększyć swoją kwotę odliczenia o 100% kwoty na czwarte i kolejne dziecko.

Kosmetyczki będące mamami mogą liczyć również na inne formy wsparcia. Aby uzyskać rzetelne i pełne informacje na tematy związane z programami wsparcia dla rodziców, należy zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Znajdują się tam również dokładne informacje dotyczące wymogów, które należy spełnić, by móc z danego świadczenia skorzystać.