fbpx
10 Grudzień, 2019
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Kosmetyczka na „nowym” macierzyńskim

Rok 2013 przyniósł nowe przywileje dla kobiet, które urodziły dzieci. Ale żeby móc skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego świeżo upieczony rodzic musi być bardzo uważny.

Uchwalona nowelizacja kodeksu pracy wprowadza w życie aż 52 tygodni płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem. Oczywiście wiąże się to z modyfikacją dotychczasowych zasad wykorzystywania uprawnień rodzicielskich przez pracownika. Dlatego, żeby nie stracić prawa do nowych przywilejów związanych z narodzinami dziecka, należy złożyć wniosek m.in. o wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Mimo że zgodnie ze zmianami z 2008 roku wymiar dodatkowego urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka miał wynosić 6 tygodni dopiero od 2014 r. ustawodawca zdecydował się na ten krok już teraz. W bieżącym roku opiekunowie mają więc do dyspozycji dwa tygodnie dodatkowo doliczane do dotychczasowych czterech jeśli tylko w terminie złożą wniosek o udzielenie wolnego w większym wymiarze.

Kiedy świeżo upieczona mama powinna taki wniosek złożyć? Nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. Jeśli przegapi termin, to niestety, dwa dodatkowe tygodnie wolnego przepadają. Ponadto warto wiedzieć, że pracodawca będzie musiał udzielić tej zwiększonej jego części bezpośrednio po wykorzystaniu wolnego udzielonego w pierwotnym wymiarze.

Należy mieć świadomość, że kosmetyczce której urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego kończy się w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., dodatkowej jego części (już w przedłużonym wymiarze) należy udzielać na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, chyba że złożyła wniosek o niego przed 17 czerwca 2013 r.

Uchwalona nowelizacja wprowadziła też inne, nowe rozwiązania. Jakie? Możliwość wykorzystania aż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego bezpośrednio przed planowaną data porodu. Obecnie kobieta spodziewająca się dziecka może wykorzystać co najmniej dwa tygodnie urlopu, zanim dziecko przyjdzie na świat.

Jest i zła wiadomość, rodzice korzystający z wydłużonych urlopów nie otrzymają dodatkowej ochrony po powrocie do pracy. Jednak przyjęto rozwiązanie, które sprawi, że firma uzyska korzyści po powrocie zatrudnionego do pracy po macierzyńskim czy rodzicielskim.

Co zyska pracodawca zatrudniając osobę powracającą z z urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego? Nie będzie miał obowiązku opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie zwolnienie z opłat będzie obowiązywało w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do firmy.

Źródło: gazetaprawna.pl