fbpx
20 Wrzesień, 2019
Warszawa
13 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Kształcenie kosmetologów

Kształcenie kosmetologów

 
Problem przebiegu kształcenia kosmetologów istnieje od początku utworzenia w Polsce kierunku kosmetologia. Jakie istnieją przesłanki według których kosmetologia jest mało znaczącą dziedziną wiedzy?

Uwaga! artukuł nieaktualny – dzięki działalności licznych zaangażowanych osób oraz redakcji Serwisu Kosmetologicznego studia magisterskie na kierunku kosmetologia zostały utrzymane.

Pojawienie się rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków studiów z dn. 13 czerwca 2006 r. wprowadzającego kierunek kosmetologia jako studia wyłącznie I stopnia niezmiernie zasmuciło całą rzeszę ludzi związanych z tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy. 

Rozporządzenie jest niezgodne z przyjętymi do realizacji w Polsce postulatami deklaracji bolońskiej, według której powinna istnieć możliwość kontynuowania tego samego kierunku na poziomie magisterskim.

Dlaczego studia magisterskie?

Kosmetologia z definicji jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny łączącą w sobie takie nauki jak dermatologia, biologia molekularna, chemia, bromatologia, fizykoterapia, farmakologia i wiele innych. Ponadto istnieje konieczność przygotowania absolwentów kosmetologii posiadających wysokie kwalifikacje, przygotowanych do aktywnej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, farmaceutą, biologiem komórkowym, zmierzających do profilaktyki zdrowotnej lub poprawy urody pacjenta.

Kosmetologia jest szeroką dziedziną wiedzy, o czym świadczy chociażby rozbudowany program kształcenia dla studiów I stopnia, ilość czasopism naukowych oraz bogactwo literaturowe poświęcone problemom kosmetologicznym.

Przykładem jest Polish Journal of Cosmetology włączony do bazy czasopism naukowych Index Copernicus z punktacją 4,81 oraz 4 KBN.

Wydawnictwa związane z kosmetologią są publikowane przez wiele autorytetów polskiej nauki, jak: prof. dr hab. K. Jędrzejko (Śląski Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. Ryszard Glinka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Jacek Arct (Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny) i wielu innych.

Kształcenie kosmetologów

Pomimo tego Rada Główna Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o wykreśleniu kosmetologii z listy kierunków studiów magisterskich.

Obecnie nie istnieje możliwość omówienia wszystkich zagadnień z zakresu kosmetologii na poziomie licencjackim.

Należy zwrócić uwagę, że kosmetolog to osoba posiadająca rzetelną wiedzę nie tylko z zakresu budowy skóry, lecz również potrafi przewidzieć działanie kosmetyku analizując skład INCI.

Kosmetolog powinien posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na holistyczne postrzeganie organizmu ludzkiego jako podmiotu swoich specjalistycznych działań. W związku z wprowadzaniem na rynek coraz większej liczby preparatów kosmetycznych, niekiedy o bardzo silnym działaniu biologicznym, istnieje konieczność pojawienia się wykwalifikowanej kadry, posiadającej szeroką wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawy odpowiedzialnego i kompetentnego ich praktycznego zastosowania. Patrząc na kraje wysokorozwinięte można zauważyć choćby w aptekach, oddzielnego specjalistę, znawcę kosmetyków, który zajmuje się ich sprzedażą.

Ponadto wyższe studia kosmetologiczne II stopnia powinny czynić absolwenta niezwykle pożądanym pracownikiem w dynamicznie rozwijającym się przemyśle kosmetycznym. Ograniczenie kształcenia do pierwszego stopnia z zakresu kosmetologii eliminuje tą naukę jako spoiwo pomiędzy kosmetyką, chemią i dermatologia. Wpływając w wyniku tego na spowolnienie rozwoju ekonomicznego przemysłu kosmetycznego.