fbpx
24 Sierpień, 2019
Warszawa
26 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

d20060838-nazwy.kierunkow.pdf

Magister kosmetolog – to fakt

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 czerwca 2006 roku nakazujące prowadzenie kierunku kosmetologia tylko w zakresie studiów pierwszego stopnia zrodziło szereg konfliktów i niedomówień. Część środowiska podchodziła z rezerwą do możliwości przywrócenia kształcenia kosmetologów w ramach studiów drugiego stopnia. Aktualne rozporządzenia przekonują jednak, że był to nieuzasadniony sceptycyzm.

Rozporządzenie z dn. 13 czerwca 2006 r. przewidywało, że kierunki kosmetologia, praca socjalna, ratownictwo medyczne i techniki dentystyczne mogą być realizowane wyłącznie jako studia pierwszego stopnia.

Przez trzy lata trwały dyskusje dotyczące możliwości zmiany decyzji Ministerstwa. 16 czerwca 2009 roku został opublikowany projekt wykreślający kosmetologię z listy kierunków prowadzonych wyłącznie w zakresie pierwszego stopnia. 

Ministerstwo zwlekało jednak z podjęciem ostatecznej decyzji, zależała ona od uzyskanych opini społecznych – zapewnia Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Możliwość uzyskania tytułu magistra na kierunku kosmetologia ponownie stała się faktem w sierpniu 2009 roku. 26 sierpnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów.

W uzasadnieniu Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że włączenie kierunku kosmetologia do katalogu kierunków studiów prowadzonych jako studia pierwszego i drugiego stopnia zapewni absolwentom studiów pierwszego stopnia możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku.

Ponadto uzasadnieniem dla proponowanych zmian jest nieustanny rozwój nauk medycznych, również w zakresie medycyny estetycznej. W ostatnich latach kosmetologia stała się nauką o zdrowiu wykorzystującą najnowsze osiągnięcia nauk medycznych i farmaceutycznych, co jest bezpośrednio związane z dynamicznym rozwojem przemysłu kosmetyków, dermokosmetyków i kosmeceutyków ? preparatów zbliżonych w swym działaniu do leków. 

W październiku 2009 roku zostały opublikowane standardy kształcenia dla kierunku kosmetologia, uwzględniające studia drugiego stopnia.

Według standardów opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwent studiów drugiego stopnia z zakresu kosmetologii powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

Powinien być przygotowany do planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań; odczytywania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; – w tym zakresie wymagania stawiane kosmetologowi z tytułem magistra nie odbiegają od oczekiwań dla absolwenta studiów I stopnia.

Dodatkowo od magistra oczekuje się umiejętności pozwalających na ocenę jakości surowców i preparatów kosmetyczych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków; współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne); współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów; kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.

Absolwent powinien być także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Niestety pomimo pozytywnej opini Ministerstwa, magistrem można zostać kończąc jedną z zaledwie trzech uczelni medycznych oferujących kształcenie na kierunku kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Poznaniu lub Katowicach.

Władze uczeni Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu deklarują, że planują uruchomienie studiów drugiego stopnia z zakresu kosmetologii, jednak na dzień dzisiejszy oficjalna informacja się nia pojawiła.