fbpx
26 Styczeń, 2020
Warszawa
1 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

„Miękkie” kontra „twarde” – jak to rozumieć?

Naukowcy po raz kolejny starają się zbadać przyczynę bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni. Faktem jest, że coraz częściej pracodawcy nie chcą przyjmować byłych studentów. Powodem są nie tylko ich wygórowane wymagania płacowe przy całkowitym braku doświadczenia, ale przede wszystkim nieumiejętność określania priorytetów.

 Nie potrafią oni także sprawnie organizować swojej pracy oraz nie rozumieją własnych mocnych stron i ograniczeń. Zdaniem pracodawców właśnie takich umiejętności ‚”miękkich” najbardziej brakuje absolwentom szkół wyższych. Badanie przeprowadziły: Szkoła Główna Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Ernst & Young.

Ankieta miała dać odpowiedź na pytanie, jakie są z punktu widzenia pracodawców kompetencje idealnego absolwenta szkoły wyższej. Z badania wynika, że dla pracodawców od tzw. wiedzy twardej – zawodowej – ważniejsze są kompetencje miękkie. Równie ważne są znajomość języków obcych i narzędzi informatycznych.

Jak informuje rzecznik SGH Marcin Poznań, ankieta pozwoliła na stworzenie listy 33 kompetencji i kwalifikacji ocenianych jako najbardziej pożądane. Wśród nich wyodrębniono 10 najważniejszych z punktu widzenia pracodawców.

Znalazły się wśród nich: efektywna komunikacja; języki obce; otwartość na uczenie się i stały rozwój; zaangażowanie; praca w zespole; umiejętność określania i uzasadniania priorytetów; etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu; odpowiedzialność; umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem; elastyczność i zdolność do adaptacji.

Pracodawcom zależy, by absolwenci kompetencje mieli kończąc uczelnię i nie musieli ich „od zera” nabywać w pracy. Podkreślali także, jak ważne są otwartość na uczenie się, umiejętność współpracy z ludźmi z różnych krajów, przedstawicielami innych kultur i religii, a także logiczne myślenie.

Wśród braków, jakie wśród zatrudnianych absolwentów szkół wyższych wskazywali ankietowani pracodawcy, znalazły się: umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, organizacja pracy i zarządzanie czasem. Pracodawcy zwracali też uwagę na pewną niesamodzielność absolwentów jako nowych pracowników, a z drugiej strony podkreślali potrzebę nauki pracy zespołowej.

„Dla władz uczelni wyższych badanie niesie ważne przesłanie o konieczności wprowadzeniu metod kształcenia stawiających nacisk na wiedzę praktyczną, biznesową, ale także o konieczności uświadamiania studentom oczekiwań pracodawców zwłaszcza pod kątem kompetencji i umiejętności miękkich” – wyjaśnia rzecznik SGH.

Pracodawcy poprzez wyniki badań sygnalizują także konieczność zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej, zdobywanie podczas studiów wszechstronnego doświadczenia (praktyki, staże), dbanie o znajomość języków i narzędzi pracy (np. zaawansowana znajomość Excela).

Zgodnie z wynikami ankiet większość badanych firm, czyli 84 proc., ocenia przygotowanie absolwentów szkół wyższych do pracy na poziomie „raczej pozytywnym”. Z kolei „zdecydowanie pozytywnie” o przygotowaniu absolwentów wypowiada się 13 proc., natomiast 3 proc. badanych ocenia to przygotowanie „raczej negatywnie”.

Przeprowadzone badania powinny dać do myślenia właścicielom gabinetów kosmetycznych, którzy zastanawiają się czy przyjąć do pracy świeżo upieczonego absolwenta. Przyszły pracownik oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej musi umieć pracować w zespole i ciągle chcieć nabywać nową wiedzę, czyli po prostu posiadać wszystkie „miękkie” umiejętności.

Źródło: Pap