fbpx
16 Luty, 2020
Warszawa
10 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Na własny gabinet lepsza pożyczka niż dotacja?

Niskoooprocentowana pomoc na założenie firmy i zatrudnienie pracownika już wkrótce będzie w zasięgu ręki bezrobotnych oraz absolwentów uczelni. Co warto na ten temat wiedzieć?

Warunki ubiegania się o pieniądze

Drobiazgowe zasady otrzymania takiej pomocy określa projekt zmian ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Natomiast środki pieniężne na ten cel mają pochodzić z Funduszu Pracy oraz przychodów Skarbu Państwa z prywatyzacji.

Czas na szczegóły

Możliwość otrzymania pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą mieli bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci w ciągu 4 lat od uzyskania dyplomu. Ta forma jest konkurencją dla bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą uzyskiwaną z urzędów pracy. Dlaczego? Ponieważ wysokość wsparcia jest zdecydowanie większa. Maksymalnie mają one stanowić 100 proc. kosztów przedsięwzięcia i do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a dziś to niemal 75 tys. zł.

Skąd taka oferta?

Podejrzewam, że Ministerstwo Pracy chce stopniowo się wycofywać z dotacji, które są kosztowne, i zastępować je pożyczkami. Wtedy pieniądze wracają do państwa i mogą pracować ponownie na rzecz innych – mówi Piotr Lewandowski, ekspert Instytutu Badań Strukturalnych.

W liczbach

Termin spłaty ustalony jest do 7 lat, a pożyczone środki zostaną oprocentowane stawką 0,25 stopy redyskonta weksli (aktualnie to 0,69 proc. w skali roku). Podobnie jak dotacje, zostaną udzielane na zasadach pomocy publicznej de minimis, co oznacza konieczność spełnienia przez kandydatów wielu wymogów formalnych przewidzianych dla takiej pomocy.

Pożyczka na stworzenie nowego miejsca pracy w firmie

To druga z nowych opcji dla przedsiębiorców. W tym przypadku wysokość pomocy nie przekroczy 6-krotności przeciętnej płacy, a okres spłaty będzie skrócony do 3 lat. Co istotne, projekt nowelizacji przewiduje opcję skorzystania z obydwu pożyczek kolejno. Z tym że tą drugą możliwości będzie można otrzymać najwcześniej po roku prowadzenia działalności, a okres spłaty nie zostanie przedłużony. Oznacza to, że obydwa zobowiązania będą musiały spłacone w terminie przewidywanym dla pierwszej opcji.

Jak zauważa Piotr Lewandowski – Oznacza to efektywne wydłużenie okresu spłaty dla drugiej pożyczki z 3 do 6 lat, jeśli zostanie ona pobrana po pierwszym roku działalności – .

Umorzenie

Tylko pozyskanie obydwu pożyczek oznacza dla przedsiębiorcy opcję umorzenia kwoty przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy. Dokona tego minister pracy w części która pozostała do spłaty, i pod warunkiem, że nowe miejsce wykonywania obowiązków było pierwszym w firmie.

To radykalne, ale słuszne obostrzenie. Przy rozluźnieniu kryteriów umorzenia pożyczka faktycznie zamieniłaby się w dotację – ocenia Łukasz Komuda, ekspert Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Realne terminy

Wiadomo, że nowe możliwości finansowania firm mają wejść w życie na początku przyszłego roku wraz z reformą urzędów pracy.

Źródło: gazetaprawna.pl