fbpx
18 Sierpień, 2019
Warszawa
26 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Nanotechnologia pod nadzorem

Parlament Europejski zaakceptował nowe przepisy dotyczące szerokiej gamy kosmetyków, które powstają przy wykorzystaniu metod nanotechnologii. Producenci tego typu preparatów są zobowiązani do rygorystycznego badania swoich produktów pod kątem bezpieczeństwa, zanim zostaną one wprowadzone na rynek. Przepisy zaczynają obowiązywać od 2012 roku.

Zmiana w ustawodawstwie UE spowodowana jest obawą o toksyczne działanie nanocząsteczek.

Niestety, w chwili obecnej wiedza na temat potencjalnej szkodliwości działania nanomateriałów, ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, jest niewystarczająca. Nanocząsteczki są wystarczająco małe, aby móc wnikać do wnętrza komórek płuc, mózgu czy innych narządów.
Nowe przepisy dotyczą również usprawnia oraz stosowania odpowiednich procedur badawczych oraz stworzenie ujednoliconego systemu rejestracji kosmetyków w UE.
Firmy farmaceutyczne, produkujące kosmetyki, będą musiały stosować się do zasady „safety-first ” ? co oznacza, że każdy produkt zanim zostanie dopuszczony do obrotu na terenie UE, musi zostać dokładnie przetestowany.

W świetle nowych przepisów, zwraca się przedewszytkim uwagę na bezpieczeństwo konsumenta, dlatego, zmiana regulacji prawnych dotyczy również informacji zawartych na etykietach produktu kosmetycznego.
Wyraźnie oznakowanie, przejrzystość informacji mają być dla potencjalnego użytkownika czytelne, zrozumiałe. Kryteria dla deklarowanego działania produktu także będą oceniane bardziej rygorystycznie.
The European Cosmetics Association – zrzeszające takich gigantów jak L’Oreal, Unilever oraz Procter & Gamble- jak najbardziej popiera zmiany w przepisach, które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania oraz użytkownika.

Szacunkowe dane UE pochodzące z 2006 roku, określają, że około 5% ogółu produktów kosmetycznych zawiera w sobie nanocząsteczki.

Źródło: Specialchem4cosmetics/biotechnologia.pl