fbpx
18 Luty, 2020
Warszawa
6 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

tabela_pkd.gif

Nowa klasyfikacja działalności

Przy zakładaniu własnej działalności obowiązuje nas wybranie właściwej nam klasyfikacji PKD. 1 stycznia 2008 roku nowo zakładane przedsiębiorstwa korzystały już z nowej klasyfikacji: PKD 2007. Od 1 stycznia 2010 roku klasyfikacja ta będzie również dotyczyła istniejących firm.

Polska Klasyfikacja Działalności jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosowano do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

Do 31 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizacji przedmiotu działalności w rejestrze przedsiębiorców na zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007).

Zmiany muszą dokonać wszystkie podmioty uwzględnione w systemie REGON – czyli prowadzący działalność gospodarczą, a także różnego rodzaju instytucje. Jeżeli ktoś ma nadany numer identyfikacyjny REGON (a tym samym kod PKD) musi zmienić ten kod na nowy. Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Ze względu na zmiany zachodzące we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, zmiany w PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji.

Aktualizacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza EDG -1 i złożenie go osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do urzędu. Zgłoszenie wniosku o zmianę wpisu nie podlega opłacie.

Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywali od urzędów statystycznych lub urzędów gmin ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Warto jednak samemu zorientować się w różnicach pomiędzy starą i nową klasyfikacją.

Poniżej przedstawiam porównanie różnic w PKD 2004 i 2007 dotyczących branży kosmetycznej:
(wg. Klucza powiązań PKD 2004-PKD 2007)

tabela_pkd.gif

Każda podklasa posiada swój szczegółowy opis ułatwiający przedsiębiorcom klasyfikacje. Jest w nim dokładnie zaznaczone, co wliczamy i czego nie wliczamy do zakresu danej podklasy.

Poniżej przedstawiam mniej lub bardziej związane z branżą kosmetyczną podklasy wraz z dokładnymi opisami. Niestety nadal są one bardzo mało precyzyjne, a nawet momentami wręcz zabawne.

Wg. PKD 2007:

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podklasa ta obejmuje:
 • produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych
 • produkcję papieru, waty, filcu itp. powleczonych lub pokrytych mydłem lub detergentem
 • produkcję surowej gliceryny
 • produkcję mydła, z wyłączeniem mydła kosmetycznego
 • produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
 • proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej
 • środków do mycia naczyń
 • środków zmiękczających do tkanin
 • produkcję środków czyszczących i polerujących:
 • preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach
 • sztucznego wosku i preparatów woskowych
 • środków polerujących i past do skóry
 • środków polerujących i past do drewna
 • środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali
 • proszków i past do czyszczenia, włączając papier, watę i podobne wyroby powleczone lub pokryte tymi środkami
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji związków chemicznych, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z
 • produkcji gliceryny, syntetyzowanej z produktów naftowych, sklasyfikowanej w 20.14.Z
 • produkcji mydła kosmetycznego, sklasyfikowanej w 20.42.Z

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych, takich jak:
 • perfumy i wody toaletowe
 • środki upiększające i do makijażu
 • preparaty chroniące przed oparzeniami słonecznymi oraz środki do opalania
 • preparaty do manicure i pedicure
 • szampony, lakiery do włosów, preparaty do ondulacji i wzmacniania włosów
 • środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włącznie ze środkami do protez zębowych
 • środki do golenia, włączając środki stosowane przed i po goleniu
 • dezodoranty
 • sole do kąpieli
 • preparaty do depilacji
 • mydło kosmetyczne
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji i rafinacji naturalnych olejków eterycznych, sklasyfikowanych w 20.53.Z

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową mydeł.

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których
przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.
Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetykiitp.

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje:
 • sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji,
 • działalność domów towarowych prowadzących sprzedaż towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:
 • mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów
 • wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet
 • golenie i przycinanie brody
 • masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.
 • pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji peruk, sklasyfikowanej w 32.99.Z
 • działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
 • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia
Podklasa ta nie obejmuje:
 • masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A
 • działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i
 • kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
 • działalność astrologiczną i spirytystyczną
 • działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych
 • działalność agencji hostess
 • działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie
  wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury
 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt
 • działalność organizacji badających genealogię
 • działalność salonów tatuażu i piercingu
 • usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.
 • dorabianie kluczy
 • działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne,
  wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
 • działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z
 • eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 92.00.Z
 • eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 96.01.Z

W kluczu powiązań PKD 2007 ? PKD 2004 nie uwzględniono podklasy PKD 2004
74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność
gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, ponieważ jednoosobowe podmioty
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to, czy wykonują
działalność na rzecz jednego lub więcej niż na rzecz jednego podmiotu, według PKD 2007
należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nie
działalnością.