fbpx
15 Listopad, 2019
Warszawa
9 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Nowa podstawa programowa dla technika usług kosmetycznych

Po kilku latach funkcjonowania projektu rozporządzenia regulującego podstawę programową kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych, opublikowano wreszcie właściwe rozporządzenie.

Dnia 20 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun.

Do tej pory szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych korzystały z projektu rozporządzenia, który powstał kilka lat temu. W związku z dużą ilością ustaw dostosowujących nasze prawo do przepisów unijnych i koniecznością konsultacji rozporządzenia w Ministerstwie Gospodarki właściwy dokument został ostatecznie zatwierdzony dopiero pod koniec września tego roku.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Edukacji Narodowej,rozporządzenie i opracowany wcześniej projekt różnią jedynie drobne redakcyjne poprawki. W podstawie programowej dla technika usług kosmetycznych nie dokonano żadnych poważnych merytorycznych zmian.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem technik usług kosmetycznych powinien:

 • posługiwać się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • organizować i wyposażać gabinety kosmetyczne;
 • określać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji;
 • rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry;
 • diagnozować stan skóry oraz przydatków skórnych;
 • sporządzać i stosować preparaty niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określać wpływ preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania;
 • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej;
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce;
 • oceniać jakość wykonanego zabiegu;
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej;
 • wykorzystywać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • przestrzegać przepisów określających wymagania sanitarnohigieniczne i zdrowotne;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • kierować zespołem pracowników;
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące
bloki programowe:

 • podstawy zabiegów kosmetycznych;
 • chemia kosmetyków;
 • technologia zabiegów kosmetycznych;
 • podstawy działalności zawodowej.

Z całym rozporządzeniem można zapoznać się TUTAJ