fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Nowe przepisy BHP

Otwierasz gabinet, zatrudniasz jedną osobę do pomocy i okazuje się, że szykują się dodatkowe wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia na… inspektora ochrony przeciwpożarowej. Według ustawodawcy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przepisów BHP.

Jak pisze Gazeta prawna od 18 stycznia b.r. każdy pracodawca, który zatrudnia chociażby jedną osobę, jest prawnie zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową, ewakuację, oraz udzielenie pierwszej pomocy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi nawet karą 30 tysięcy złotych. Taka osoba musi spełniać kilka wymogów (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3): musi posiadać:

  • minimum wykształcenie średnie
  • ukończone szkolenie na inspektora ochrony przeciwpożarowej (koszt 1000-1500zł.) lub mieć zawodowy tytuł technika pożarnictwa.