fbpx
02 Czerwiec, 2020
Warszawa
19 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Państwowa Komisja Akredytacyjna pomoże wybrać najlepszą uczelnię

{jathumbnail off}Kiedy zaczniemy zastanawiać się jakimi elementami zajmuje się Państwowa Komisja Akredytacyjna, często przychodzą nam na myśl mgliste, maturalne wspomnienia. Jest to jak najbardziej dobry kierunek, bo właśnie PKA jest instytucją, która pomaga nam dokonać wyboru najlepszego kierunku studiów.

Państwowa Komisja Akredytacyjna utworzona została 1 stycznia 2002 r. Wśród byłych i obecnych podstaw prawnych jej działania można wymienić: ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz nowe prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja jest instytucją oceniającą jakość kształcenia na wszystkich uczeniach objętych wymienionymi ustawami. Jest jedynym takim organem, posiadającym bardzo duże kompetencje. Jej negatywna ocena zobowiązuje ministra do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

PKA jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania min.:

 • European Consortium for Accreditation (ECA) – od grudnia 2005 r.
 • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) – od maja 2007 r.
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)- od stycznia 2009 r.

Współpracuje również z innymi tego rodzaju organizacjami w sąsiednich państwach, należą do nich:

 • NOVA z Holandii (umowa o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych)
 • ÖAR z Austrii (umowa o wzajemnej uznawalności rezultatów akredytacji)
 • ANQA z Armenii

Do podstawowych celów PKA należy wspieranie uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych w budowaniu standardów kształcenia na europejskim, a nawet światowym poziomie. Działania te mają umożliwić naszym studentom skuteczne konkurowanie na europejskich rynkach pracy oraz podnieść prestiż naszych uczelni na europejskim i światowym rynku edukacyjnym.

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest instytucją w całości finansowaną z środków publicznych, co jest gwarantem bezstronności jej ocen. Uczelnie poddane kontroli mogą liczyć na profesjonalną ocenę, przeprowadzaną według jasno określonych kryteriów. Wyniki są w pełni jawne, co likwiduje wszelkie zastrzeżenia, co do ich obiektywizmu.

Kosmetologia jest stosunkowo młodym kierunkiem studiów, jednak PKA zdążyła już ocenić poziom kształcenia na kilku uczelniach prowadzących takie kształcenie.

Są to następujące uczelnie:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zawodowo Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (jeszcze jako Śląska Akademia Medyczna)
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie (wizytacja po skróconej ocenie pozytywnej).

Większość uczelni zyskała pozytywną ocenę. Uchybienia w jakości kształcenia innych zostały jasno określone w celu ich szybkiego wyeliminowania. Jak wiemy, pozytywne oceny często rozleniwiają nas i powodują przysłowiowe „spoczywanie na laurach”. PKA po zakończeniu oceny danej uczelni przeprowadza dalsze kontrole w celu utrzymania wysokiego poziomu kształcenia.

Przeprowadzenie przez Państwową Komisję Akredytacyjną kontroli na wymienionych uczelniach daje nam pewność, co do wysokiej jakości edukacji. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zostaną ocenione wszystkie jednostki prowadzące kształcenie na naszym kierunku. Pozwoli to nam podejmować właściwe decyzje, co jest niezwykle istotne, w czasach, kiedy kosmetologia stała się bardzo modnym kierunkiem i jak grzyby po deszczu tworzą się kolejne kierunki na uczelniach zachęconych zwiększeniem swoich dochodów.

Artykuł został opracowany na podstawie materiałów Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Więcej na temat działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej związanej z Kosmetologią w wywiadzie z jej przewodniczącym dr hab. Markiem Rockim.