fbpx
21 Luty, 2020
Warszawa
1 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Po co nam PKA? – rozmowa z dr hab. Markiem Rockim

Kiedy po raz pierwszy oceniali Państwo kierunek kosmetologia i na jakiej uczelni?

W styczniu 2007 r. Ocenianą uczelnią była Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie.

Które uczelnie już zostały ocenione? Która wypadłą najlepiej i dlaczego?

Oceniliśmy już następujące uczelnie:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zawodowo Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (jeszcze jako Śląska Akademia Medyczna)
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie (wizytacja po skróconej ocenie pozytywnej).

Najlepiej zostały ocenione WSF we Wrocławiu, ze względu na bardzo dobrą bazę dydaktyczną i laboratoria oraz UM w Poznaniu również ze względu na bazę i wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Która uczenia została oceniona najgorzej i dlaczego?

Wszystkie oceniono pozytywnie, jednak trzy Uczelnie otrzymały skrócony okres jej obwiązywania tj.:

 • KWSPZ (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia) – zastrzeżenia budziły pracownie chemii surowców kosmetycznych i kosmetyków,
 • MWSZ (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa) – zastrzeżenia budziły niezadawalający stan techniczny bazy laboratoryjnej do realizacji ćwiczeń, skromny księgozbiór biblioteki uczelnianej oraz uchybienia w dokumentacji studiów.
 • WSKiOZ (Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia) – uchybienia dotyczące punktacji ECTS oraz niskiej jakości części prac licencjackich

Jakie uczelnie podlegają ocenie: państwowe, prywatne czy jedne i drugie?

Ocenie PKA podlegają ? zgodnie z obowiązującymi przepisami ? wszystkie jednostki, które otrzymały uprawnienie do prowadzenia nauczania.

Status własnościowy nie ma tu znaczenia.

Czy ocena poszczególnych rodzajów uczelni różni się?

Kryteria oceny jakości kształcenia są jednakowe dla wszystkich, niezależnie od tego czy uczelnia jest publiczna czy niepubliczna.

Jakie są więc kryteria oceny kształcenia na tym kierunku?

PKA ocenia standardy kształcenia, ich zgodność z misją uczelni i z obowiązującymi przepisami, dopasowanie kompetencji nauczycieli akademickich do prowadzonego kierunku, bazę materialną niezbędną do prowadzenia nauczania, spełnienie wymogów prawnych zawartych w rozporządzeniach Ministra i Ustawie.

Czy z biegiem czasu widać postępy?

Kierunek kosmetologia jest ?młody? i prowadzące go uczelnie przechodzą dopiero pierwsze akredytacje wobec tego trudno ocenić zmiany. Inaczej jest w przypadku uczelni, które oceniane były 5 ? 6 lat temu i obecnie przechodzą tak zwaną reakredytację.

Od czego zależy, która uczelnia jest oceniana?

To, która uczelnia (jednostka / wydział) będzie oceniany wynika z uchwał Prezydium PKA. W początkowym okresie istnienia PKA oceniane były kierunki ?najmodniejsze?, a więc te, na których studiuje największa liczba studentów. Obecnie to te kierunki przechodzą reakredytację. Następnie PKA włączała do ocen kolejne kierunki. Kosmetologia, jako kierunek powołany nie dawno, oceniana jest po raz pierwszy.

Czy istnieje szansa, że zostaną ocenione wszystkie uczelnie prowadzące kształcenie na tym kierunku?

Zgodnie z Ustawą i misją działania PKA ocenione powinny być wszystkie polskie uczelnie. Warto jednak podkreślić, że ocenie podlegają te jednostki, które mają już swych absolwentów, bo ocena jakości kształcenia musi objąć wszystkie aspekty procesu nauczania.

Co daje nam taka ocena? Kto z niej korzysta?

Ocena jakości kształcenia dostarcza informacji kandydatom na studia, kadrze akademickiej, władzom uczelni, pracodawcom, a także Ministerstwu o tym jak kształceni są studenci w poszczególnych uczelniach. Ocena negatywna jest przesłanką do podjęcia przez Ministra decyzji o odebraniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów.

Jaka jest rola ocen PKA w kontekście europejskim?

PKA poddała się ocenie stosownych gremiów europejskich i uzyskała pozytywną opinię dla swych działań. Oznacza to uznanie opinii PKA na poziomie europejskim. PKA jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education, została także wpisana do rejestru europejskich instytucji akredytacyjnych, European Quality Assurance Register for Higher Education, co oznacza akceptację dla stosowanych przez PKA procedur i standardów postępowania.

Dziękuję za rozmowę.