fbpx
09 Listopad, 2019
Warszawa
11 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Polish Journal of Cosmetology ? nr 12

W ostatnim numerze Polish Journal of Cosmetology poruszono wiele ciekawych tematów, między innymi alergie na kosmetyki, zastosowanie witaminy B w kosmetologii oraz rolę metaloproteinaz w starzeniu się skóry. Sporo miejsca poświęcono nanokosmetykom i roli mikrobiologii w produkcji kosmetyków.

Poniżej zamieszczamy abstrakty wszystkich artykułów z numeru:

Artykuły przeglądowe

Alergia na kosmetyki. Cz. II. – Konserwanty

Konserwanty są niezbędnymi składnikami produktów kosmetycznych zapewniającymi im trwałość i ochronę przeciwdrobnoustrojową. Pomimo wprowadzania ograniczeń ich stosowania i eliminacji najsilniej uczulających, konserwanty należą do jednych z najczęściej uczulających składników kosmetycznych, tuż po substancjach zapachowych. Wyniki wieloośrodkowych badań europejskich wskazują na fakt, że alergia na konserwanty wzrasta na przestrzeni lat. Najczęściej uczula formalina i substancje ją uwalniające, zwłaszcza Qatrenium 15. Diagnostyka alergii na konserwanty opiera się wykonaniu naskórkowych testów płatkowych będących „złotym standardem” w wykrywaniu alergii kontaktowej.

Rola metaloproteinaz w kosmetologii

Metaloproteinazy to zewnątrzkomórkowe lub błonowe enzymy należące do metalozależnych hydrolaz peptydowych. Metaloproteinazy stanowią rodzinę Zn2+ lub Ca2+ zależnych endopeptydaz. W stanach fizjologicznych i patologicznych katalizują one wiele reakcji zachodzących w procesach życiowych wszystkich tkanek i narządów organizmu. Zwiększona aktywność tych enzymów została stwierdzona w rozrostach nowotworowych i przerzutach, chorobach serca oraz wielu chorobach skóry. W odpowiedzi na najnowsze trendy w kosmetyce prowadzi się liczne badania nad wprowadzeniem inhibitorów metaloproteinaz do preparatów kosmetycznych „kosmetyki inteligentne”, które mogły by zapobiegać degradacji kolagenu i procesowi starzenia skóry.

Zastosowanie proszków diamentowych w kosmetologii

Powierzchnia rozwinięta warstw węglowych zbudowana jest z mikrometrowych bądź nanometrowych ziaren, które określane są jako proszki węglowe. Do proszków węglowych należą proszki diamentowe. Jest bardzo mało badań proszków węglowych przeprowadzonych pod kątem ich zastosowań w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym i medycynie. Proszek nanokrystalicznego diamentu jest antyoksydantem – substancją zwalczającą wolne rodniki, które odpowiedzialne są za starzenie się skóry, ma także właściwości złuszczające (ścierne) i nadające blask (rozświetlające). Proszek diamentowy jest stosowany w celach dekoracyjnych i jako substancja aktywna. Jest obecnie wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym.

Artykuły oryginalne

Ocena mikrobiologiczna środowiska produkcji w przemyśle kosmetycznym

Wstęp. Czystość środowiska produkcyjnego w przemyśle kosmetycznym stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na jakość wyrobu gotowego. Procesy wytwarzania produktów kosmetycznych narażone są na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, których źródłem jest otoczenie procesu produkcji. Drobnoustroje z tych źródeł mogą stać się przyczyną zakażeń pierwotnych wyrobu gotowego, które powodują znaczne obniżenie jakości produktów, co przynosi starty ekonomiczne dla producenta i stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Cel pracy.
Określenie stopnia zanieczyszczenia pomieszczeń oraz identyfikacja wyizolowanych drobnoustrojów w zakładzie przemysłu kosmetycznego, produkującego typowe produkty kosmetyczne, tj. kremy, mleczka, balsamy, żele, toniki, itp., prowadzonej przez okres 12 miesięcy.

Materiały i metody.
Materiał do badań stanowiły próbki powietrza pobrane metodą zderzeniową, próbki z powierzchni płaskich pobrane metodą odciskową, próbki z powierzchni zakrzywionych pobrane metodą wymazową oraz próbki z rąk pracowników pobrane metodą odciskową. Wyizolowane drobnoustroje zidentyfikowano za pomocą metod biochemicznych (testy api, podłoża chromogenne) i immunologicznych (testy aglutynacyjne).

Wyniki.
W miesiącach letnich zaobserwowano większą liczbę mikroorganizmów przypadającą na 1 m3 powietrza niż w miesiącach zimowych. Największe zanieczyszczenie pleśniami obserwowano po przerwie urlopowej. Najbardziej zanieczyszczonymi pomieszczeniami były pomieszczenia ważalni i myjni. W czasie całego okresu badawczego wyniki kontroli mikrobiologicznej wszystkich mas i wyrobów nie przekraczały dopuszczalnych wartości.

Wnioski.
Pora roku, stopień zapylenia pomieszczenia, ruch pracowników, temperatura i wilgotność mają wpływ na zanieczyszczenie pomieszczeń. Ruch powietrza i zapylenie wpływają na większy stopień zanieczyszczenia powietrza drobnoustrojami. W pomieszczeniach o niskiej temperaturze obserwuje się mniejszą liczbę mikroorganizmów w powietrzu. Wyższy stopień skażenia mikrobiologicznego obserwowano w pomieszczeniach wilgotnych. Nie zaobserwowano wpływu warunków pracy na czystość dłoni personelu. W badanych próbkach zidentyfikowano drobnoustroje charakterystyczne dla danego środowiska. Zanieczyszczenie powietrza nie miało wpływu na czystość gotowych produktów.

Zastosowanie rozpuszczanych w oleju przeciwutleniaczy podczas stresu nadfioletowego

Wprowadzenie. Przeciwutleniacze przeznaczone są do inaktywacji oraz neutralizacji aktywnych postaci tlenu i wolnych rodników, tworzących się w skórze podczas oddziaływania promieni nadfioletowych (UV). Dlatego też mogą one być wykorzystane tak w celach terapeutycznych, jak i profilaktycznych. Najbardziej zbadanym przeciwutleniaczem jest ?-tokoferol, który służy jako protektor lipidowych błon komórkowych.

Cel pracy.
Stworzenie środka kosmetycznego na podstawie mikrobiologicznej karotyny posiadającego właściwości ochronne na światło oraz przeciwutleniaczy.

Materiał i metoda.
Obiektem badań była mikrobiologiczna karotyna, ekstrahowana z biomasy mikroskopowego grzyba Blakeslea trispora, tłuszczowe podłoże do kremu oraz krem zawierający karotynę. Badane były właściwości ochronne kremu na podłożu tłuszczowym oraz właściwości przeciwutleniacza.

Wyniki.
Po wprowadzeniu do organizmu rozpuszczalnych w oleju przeciwutleniaczy przed oddziaływaniem stresowym UV obserwowano zmianę badanych wskaźników, które miały jednakowy charakter, ale różny stopień oddziaływania. Na przykład, wprowadzenie ?-tokoferolu 30 minut przed oddziaływaniem UV doprowadziło do zmniejszenia zawartości we krwi cholesterolu oraz zwiększenia zawartości lipidów. Karoten na podstawie olejów roślinnych tak samo obniża poziom przeciwutleniającej aktywności ekstraktów lipidowych, ale w większym stopniu, niż wprowadzenie ?-tokoferolu.

Wnioski.
Mechanizm wpływu karotenu jako przeciwutleniacza podczas oddziaływania z rozpuszczalnymi w tłuszczach witaminami jest złożony i wymaga dalszych badań. Działanie naturalnych przeciwutleniaczy w naturalnych olejach jako podłożu, na podstawie których próbki karotenu były przygotowane, musi być zbadane. Duża ilość ?-tokoferolu oraz fosfolipidów, które odgrywają ważną rolę w obronie lipidów przed utlenianiem, obserwowano w słoneczniku oraz olejach amarantu. Karoten jako przeciwutleniacz wykazuje wysoką aktywność biologiczną i dlatego może być stosowany w terapii przeciwstresowej, jeżeli zmniejszenie zawartości wolnych rodników jest niezbędne.

Technologia otrzymywania tabletek o działaniu afrodyzjakalnym zawierających suche wyciągi roślinne, aminokwasy oraz witaminy

Cel pracy. Wytworzono stałe doustne postacie leku o niemodyfikowanym i modyfikowanym profilu uwalniania. Substancje biologicznie czynne stanowiły suche wyciągi roślinne o udowodnionym naukowo działaniu afrodyzjakalnym i adaptogennym, sole aminokwasów z biometalami i witaminy.

Materiały i metodyka. Otrzymano kilka wersji formulacyjnych tabletek zawierających suche wyciągi roślinne (Schisandra chinensis, Panax ginseng, Muira puama, Paullinia cupana), wodoroasparaginian cynku i magnezu, i chlorowodorek pirydoksyny. Wersje te różniły się między sobą składem substancji pomocniczych. Wyznaczono parametry morfologiczne i technologiczne otrzymanych tabletek. W oparciu o pomiary spektrofometryczne wyznaczono dostępność farmacetyczną substancji biologicznie czynnych z powyższych preparatów.

Wyniki.
Tabletki o niemodyfikowanym profilu uwalniania (30 min) zawierały jako substancje pomocnicze m.in.: Ludipress, Karion, Polyplasdone XL-25. Tabletki o modyfikowanym czasie uwalniania (prolongatum) zawierały m.in.: Carbopol 71 GNF, Prosolv SMCC 50 i Vivapur 112. Wszystkie wersje formulacyjne tabletek charakteryzowały się zgodnymi z obowiązującymi normami parametrami morfologicznymi i technologicznymi. Dostępność farmaceutyczna dla wersji o niemodyfikowanym (układ BCS), i modyfikowanym profilu uwalniania była zgodna z obowiązującymi normami.

Wnioski.
1.
Obecność celulozy mikrokrystalicznej w składzie recepturowym – powoduje sorbcję na jej powierzchni substancji biologicznie czynnych. 2. Obecność laktozy i sorbitolu w składzie recepturowym – wspomaga rozpuszczanie substancji biologicznie czynnych w płynach akceptorowych. 3. Obecność polimerów kwasu akrylowego (Carbopol 71 GNF) w składzie recepturowym – wydłuża uwalnianie substancji biologicznie czynnych z postaci leku. 4. Obecność sylikonowanej celulozy (Prosolv SMCC 50) w składzie recepturowym – znacząco spowalnia kinetykę uwalniania substancji biologicznie czynnych z formy prolongatum.

Kosmetyki XXI wieku – nanokosmetyki

Cel pracy. Celem artykułu jest jest analiza wyników przeprowadzonej ankiety czyli zbadanie opinii oraz spostrzeżeń kobiet używających do pielęgnacji skóry kosmetyków, których produkcja oparta jest na nowoczesnej dziedzinie nauki jaką jest nanotechnologia. Ankieta miała również na celu porównanie efektywności działania nanokosmetyków i kosmetyków tradycyjnych.

Materiały i metodyka. Opracowano ankietę składającą się z 17 pytań (jedno- lub wielokrotnego wyboru) dotyczących cech i właściwości nanokosmetyków. Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2009 r. na terenie Częstochowy i okolic. Miejscem przeprowadzenia badań były uczelnie wyższe, salony odnowy biologicznej, sklepy kosmetyczne, apteki oraz przypadkowo spotkane osoby. W badaniach brały udział kobiety w przedziale wiekowym od 20 do ponad 50 roku życia. Ankieta została przeprowadzona anonimowo.

Wyniki i ich omówienie. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej po kosmetyki przeciwzmarszczkowe sięgają kobiety po 45 roku życia, jak również, w następnej kolejności kobiety w wieku od 31-45 lat. Największym zainteresowaniem wśród nanokosmetyków cieszą się kremy zawierające nanokapsułki, w których zamknięte są substancje aktywne. Wypowiedzi respondentów wskazują, że nanokosmetyki są bardziej skuteczne niż kosmetyki tradycyjne; zapewniają lepsze nawilżenie i oczyszczenie skóry, redukują przebarwienia skórne, spłycają drobne zmarszczki oraz zapobiegają pojawieniu się nowych, jak również sprawiają, że skóra jest jędrna i odświeżona. Nie stwierdzono efektów ubocznych nanokosmetyków, a jedyną ujemną cechą jest ich cena, która w porównaniu z innymi kosmetykami jest dużo wyższa.

Wnioski.
Wyniki ankiety wskazują, że nanokosmetyki skuteczniej poprawiają wygląd skóry niż tradycyjne kosmetyki i wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie kobiet.

Zastosowanie witamin z grupy B w preparatach kosmetycznych

Wprowadzenie. Związki chemiczne wchodzące w skład kompleksu witamin B, wykorzystywane w recepturze kosmetycznej, wykazują korzystny wpływ na kondycję komórek skórnych.

Cel. Celem pracy była ocena zastosowania witamin z grupy B w preparatach kosmetycznych.

Materiał i metody.
Jako materiał do badań posłużyły 92 preparaty kosmetyczne, które w swoim składzie zawierały przynajmniej jedną witaminę rozpuszczalną w wodzie.

Wyniki
. Wśród witamin z grupy B najczęściej w analizowanych preparatach kosmetycznych stosowany był kwas pantotenowy oraz jego pochodne, łącznie stanowiąc 48,9% badanych kosmetyków. Nikotynamid wraz z pochodnymi obecny był w 22,8% analizowanych kosmetyków. Kwas foliowy razem z formami pochodnymi wystąpił w 7,6% preparatów. Pirydoksyna i jej pochodne oraz biotyna obecne były w 6,5% materiału badawczego.

Wnioski
. 1. Witaminy są coraz częściej stosowane w preparatach kosmetycznych, w których pełnią funkcje antyutleniaczy, regulatorów keratynizacji naskórka oraz substancji nawilżająco-zmiękczających. 2. Grupa witamin B stosowana jest w różnych postaciach kosmetyków: w szamponach, żelach, maskach i odżywkach do włosów, w tonikach, balsamach, kremach pielęgnacyjnych, maskach odżywczych oraz w kosmetykach po opalaniu. 3. Witamina B5 w analizowanych preparatach występowała najczęściej w postaci D-pantenolu. Obecna była głównie w produktach o działaniu łagodzącym, kojącym, nawilżającym, regenerującym oraz ochronnym.

Przemysł, produkty, zabiegi

Profesjonalne kosmetyki firmy ZIAJA. Cz.12. Bawełniany program do pielęgnacji dłoni

Głównym składnikiem preparatów bawełnianego programu do pielęgnacji dłoni jest olej bawełniany. Zabiegi przeznaczone są dla każdego rodzaju skóry narażonej na negatywne działanie czynników zewnętrznych, przeznaczone są do skóry zniszczonej z zaburzoną barierą ochronną naskórka, zalecane w celu liporegeneracji, ochrony i nawilżenia epidermy, wskazane do skóry z przebarwieniami, polecane jako element manicure. Efektem zabiegu złuszczająco-relaksującego jest poprawa mikrocyrkulacji i witalności skóry, ułatwiona biodostępność substancji aktywnych. Efektem zabiegu regenerująco-relaksującego jest wzmocniona struktura skóry i zmniejszona szorstkość naskórka, bardziej elastyczna, miękka i wyraźnie gładsza skóra, rozjaśnione przebarwienia i poprawiony koloryt dłoni, długotrwałe uczucie kojącego relaksu.