fbpx
22 Lipiec, 2019
Warszawa
19 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Pracownicy nie wiedzą, czego oczekuje od nich szef

Nowe badania pokazują, że zdecydowana większość pracowników nie ma pojęcia, czego pracodawcy oczekują od nich. We Florida State University , mniej niż 20% pracowników jest pewnych, że wie, czego się od nich oczekuje w pracy każdego dnia, przy czym większość zgłaszała różny poziom jasności w zakresie obowiązków, począwszy od „jakiejś” do „całkowitej” dwuznaczności.

Badanie, które oszacowało opinie ponad 750 pracowników umysłowych, zatrudnionych w wielu środowiskach pracy, stwierdza, że problemy z odpowiedzialnością pracowników kosztują amerykańskie firmy setki milionów dolarów każdego roku, zarówno kosztów bezpośrednich i pośrednich.

„Kiedy pracownicy nie są pewni, czego się od nich oczekuje, wyniki ich pracy po prostu nie mogą być pozytywne, zwłaszcza, gdy jest brana pod uwagę złożoność pracy i tempo zmian”– powiedziała Allison Batterton, jeden z współautorek.

Naukowcy odkryli wiele istotnych różnic pomiędzy tymi, którzy wiedzieli, czego się od nich oczekuje, a tymi, którzy nie mieli pojęcia o wymaganiach swoich szefów. Konkretnie, 60% tych niepewnych swoich obowiązków, odnotowano wyższy poziom nieufności wobec kierownictwa, a 50% miało wyższy poziom ogólnej frustracji z powodu pracy. Ponadto, 40% uważało, że są przepracowani, 33% było bardziej skłonnych szukać nowej pracy w ciągu następnych lat.

Większość respondentów podała brak przywództwa, jako bezpośrednią przyczynę niejasności, co należy do ich obowiązków. Konkretnie, pracownicy twierdzą, że kierownictwo zawodzi w proaktywnym rozwoju komunikacji, dopóki brak odpowiedzialności nie spowoduje kryzysu oragnizacyjnego.

„Wydaje się, że im bardziej komunikacja jest potrzebna, tym rzadziej jest zapewniana „– powiedział profesor Wayne Hochwarter, jeden z współtwórców badania. „Nic więc dziwnego, że obecnie wielu pracowników czuje się kompletnie zagubiona w pracy.”

Hochwarter powiedział, że większość pracowników chce dobrze wykonać swoją pracę i przysłużyć się swoim firmom. „Być może jest to zbyt proste, ale może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy pracownicy wiedzą, czego się od nich żąda”– powiedział. „Niestety, wielu nie wie i sytuacja wydaje się być coraz gorsza.”

Naukowcy zaoferowali menedżerom cztery kroki, by poradzić sobie z brakiem odpowiedzialności:

  • Ustanowienie formalnego systemu komunikacji z wykorzystaniem najbardziej aktualnych i przyjaznych dla użytkownika technologii, i upewnienie się, czy wszyscy pracownicy są w stanie używać go skutecznie.
  • Ocenę wydajności obejmującą zarówno pracownika jak i menadżera.
  • Rozwój nieformalnej sieci odpowiedzialności, takich jak system koleżeński, które umożliwiają pracownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji potrzebnych do skutecznego skupiania uwagi na zadaniach uznanych za najważniejsze w tym szczególnym czasie.
  • Stosowanie odpowiedzialności proaktywnej, a nie reaktywnej.

Źródło: LiveScience