23 Apr, 2019
Warsaw
16 ° C
Do góry

Pracownicy nie wiedzą, czego oczekuje od nich szef

Nowe badania pokazują, że zdecydowana większość pracowników nie ma pojęcia, czego pracodawcy oczekują od nich. We Florida State University , mniej niż 20% pracowników jest pewnych, że wie, czego się od nich oczekuje w pracy każdego dnia, przy czym większość zgłaszała różny poziom jasności w zakresie obowiązków, począwszy od „jakiejś” do „całkowitej” dwuznaczności.

Badanie, które oszacowało opinie ponad 750 pracowników umysłowych, zatrudnionych w wielu środowiskach pracy, stwierdza, że problemy z odpowiedzialnością pracowników kosztują amerykańskie firmy setki milionów dolarów każdego roku, zarówno kosztów bezpośrednich i pośrednich.

„Kiedy pracownicy nie są pewni, czego się od nich oczekuje, wyniki ich pracy po prostu nie mogą być pozytywne, zwłaszcza, gdy jest brana pod uwagę złożoność pracy i tempo zmian”– powiedziała Allison Batterton, jeden z współautorek.

Naukowcy odkryli wiele istotnych różnic pomiędzy tymi, którzy wiedzieli, czego się od nich oczekuje, a tymi, którzy nie mieli pojęcia o wymaganiach swoich szefów. Konkretnie, 60% tych niepewnych swoich obowiązków, odnotowano wyższy poziom nieufności wobec kierownictwa, a 50% miało wyższy poziom ogólnej frustracji z powodu pracy. Ponadto, 40% uważało, że są przepracowani, 33% było bardziej skłonnych szukać nowej pracy w ciągu następnych lat.

Większość respondentów podała brak przywództwa, jako bezpośrednią przyczynę niejasności, co należy do ich obowiązków. Konkretnie, pracownicy twierdzą, że kierownictwo zawodzi w proaktywnym rozwoju komunikacji, dopóki brak odpowiedzialności nie spowoduje kryzysu oragnizacyjnego.

„Wydaje się, że im bardziej komunikacja jest potrzebna, tym rzadziej jest zapewniana „– powiedział profesor Wayne Hochwarter, jeden z współtwórców badania. „Nic więc dziwnego, że obecnie wielu pracowników czuje się kompletnie zagubiona w pracy.”

Hochwarter powiedział, że większość pracowników chce dobrze wykonać swoją pracę i przysłużyć się swoim firmom. „Być może jest to zbyt proste, ale może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy pracownicy wiedzą, czego się od nich żąda”– powiedział. „Niestety, wielu nie wie i sytuacja wydaje się być coraz gorsza.”

Naukowcy zaoferowali menedżerom cztery kroki, by poradzić sobie z brakiem odpowiedzialności:

  • Ustanowienie formalnego systemu komunikacji z wykorzystaniem najbardziej aktualnych i przyjaznych dla użytkownika technologii, i upewnienie się, czy wszyscy pracownicy są w stanie używać go skutecznie.
  • Ocenę wydajności obejmującą zarówno pracownika jak i menadżera.
  • Rozwój nieformalnej sieci odpowiedzialności, takich jak system koleżeński, które umożliwiają pracownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji potrzebnych do skutecznego skupiania uwagi na zadaniach uznanych za najważniejsze w tym szczególnym czasie.
  • Stosowanie odpowiedzialności proaktywnej, a nie reaktywnej.

Źródło: LiveScience