fbpx
22 Wrzesień, 2019
Warszawa
15 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Prawne zmiany w branży kosmetycznej w 2013 roku

Z dniem 10 lipca 2013 przestanie obowiązywać ustawa o kosmetykach z 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473 z 2001) zastąpiona przez Rozporządzenie 1223/2009. Sytuacja ta niesie za sobą wiele zmian w branży kosmetycznej, którym warto się przyjrzeć już teraz. Będzie inaczej, trudniej? Na pewno bardziej restrykcyjnie i to w ogólnoeuropejskim wydaniu.

Podstawową, zauważalną różnicą jest zmiana prawodawcy dla branży kosmetycznej czyli organ wydający wszelkie rozporządzenia dotyczące produktów kosmetycznych. Od 10 lipca 2013 roku funkcję tą przejmie Parlament Europejski i Rada (WE) NR 1223/2009 z 30 listopada 2009. Dotychczas prawodawstwem z tego obszaru zajmował się Krajowy System Informowania o Kosmetykach. W praktyce oznacza to przeniesienie regulacji prawnych z poziomu krajowego na poziom unijny.

Zmiana niesie za sobą szereg nowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Za ich spełnienie odpowiadać będzie producent oraz importer, a także dystrybutor kosmetyków jeżeli wprowadzi własne zmiany do produktu. Wszystkie wytwarzane kosmetyki będą zgłaszane jedynie w formie elektronicznej przez Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP). Dzięki takim działaniom ocena bezpieczeństwa nowego produktu będzie bardziej rozbudowana, zmianie ulegną również wymagania dotyczące oznakowania, kontrola jakości i dokumentacji sporządzanej dla produktu kosmetycznego (PIF-Product Information File). Wprowadzone rozporządzenie  ujednolica i reguluje również przepisy dotyczące etykietowania i skład kosmetyków, wprowadza większy nadzór nad rynkiem, a także całkowicie zabrania testowania produktów na zwierzętach.

Bardziej rygorystyczne wymagania ze strony unijnego prawodawcy będą wyzwaniem dla producentów kosmetyków. Mogą stanowić także spore utrudnienie dla niewielkich firm, od których będzie wymagać się większych nakładów czasu i pracy na wypełnienie wszystkich obowiązków prawnych. Jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo klientów i nabywców kosmetyków, zapewniają większą ochronę zdrowia oraz poprawę jakości wyrobów pojawiających się na polskim rynku.

Warto dodać, że zmiana w przepisach i rezygnacja z Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu nie jest jednoznaczna z jego rozwiązaniem. Dzięki doświadczeniu w wieloletniej rejestracji kosmetyków na polskim rynku IMP proponuje współpracę wszystkim przedsiębiorcom oferując swoje usługi jako podmiotu wypełniającego obowiązek zgłaszania produktów oraz sporządzania pełnej dokumentacji o kosmetykach i ich oznakowaniach.

Zgodnie z zapisami nowego Rozporządzenia istnieje możliwość wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, tzw. Safety Assesor, która musi być osobą prawną lub fizyczną. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z usług innych podmiotów wypełniających nowe obowiązki nałożone przed Komisję Europejską. Od 11 lipca 2013 roku IMP oferuje przedsiębiorcom współpracę na wielu nowych obszarach, m.in. rejestracji przedsiębiorców w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), zgłaszania produktów za pośrednictwem CPNP, szkoleniach z zakresu nowego ustawodawstwa, a także wprowadzania wszelkich aktualizacji oraz korekt dotyczących zgłaszanych produktów.