fbpx
22 Lipiec, 2019
Warszawa
26 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Projektu ustawy o ochronie zwierząt przyjęty przez polski rząd

Problem zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych wreszcie będzie regulowany przez polskie prawo.

14 marca 2013 roku rząd przyjął założenie projektu ustawy, która dostosowuje nasze prawo do dyrektywy Unii Europejskiej. Dokument ten zobowiązuje Polskę do ograniczenia doświadczeń na zwierzętach oraz zastąpienia ich we wszelkich możliwych przypadkach metodami alternatywnymi. Ma na celu poprawę warunków transportu, metod badawczych i hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Czego dotyczą nowe przepisy? Wydłużają listę gatunków objętych ochroną. Ta obecna powiększy się o głowonogi oraz formy embrionalne i larwalne zwierząt kręgowych. Ponadto w dokumencie jest mowa o ściśle określonych celach i precyzyjnych warunkach oraz wymogach jakie stawiane są w przypadku doświadczeń na zwierzętach.

Nie mniej istotna wydaje się kwestia kadry. Osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami laboratoryjnymi, a także te projektujące oraz przeprowadzające eksperymenty, według ustawy powinny posiadać wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie naukowe. Natomiast dostawcy i hodowcy zwierząt laboratoryjnych zobowiązani zostaną do powołania ciał doradczych, zapewniających kompleksową wiedzę o dobrostanie zwierząt

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które projekt przedłożyło, ośrodki hodowlane oraz laboratoria naukowe powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów ustawy. Nie obędzie się bez lekarza weterynarii bądź eksperta, który powinien być do dyspozycji punktu specjalistycznego. Warto wspomnieć również o powstaniu elektronicznej bazy danych jednostek prowadzących badania na zwierzętach zawierających również informację o dostawcach i hodowcach zwierząt laboratoryjnych.

Ośrodki prowadzące badania zobowiązane będą do publikowania zrozumiałych streszczeń naukowych. Za pomocą takich dokumentów mają informować społeczeństwo o idei badań oraz uzasadniać konieczność wykorzystywania zwierząt w eksperymentach naukowych. Projekt ustawy przewiduje również kary za narażenie zwierząt na strach, cierpienie czy stres. Jak podkreśla resort nauki dotyczy to również zwierząt biorących udział w doświadczeniach mających na w celu testowanie kosmetyków lub środków higienicznych.

Zmieni się także wiele w samym systemie zarządzania. Zgodę na prowadzenie doświadczeń naukowych z wykorzystaniem zwierząt wydawać będą zrestrukturyzowane lokalne komisje etyczne, dla których organem wyższego rzędu jest Krajowa Komisja Etyczna. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawować będzie Inspekcja Weterynaryjna wspierana przez ekspertów.

Źródło: PAP