fbpx
26 Luty, 2020
Warszawa
3 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Przyznano prestiżowe stypendia

Spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło 5 wybitnych laureatek. Zwyciężczynie otrzymały stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 10 grudnia, w Zamku Królewskim w Warszawie. Już od 10 lat, każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe. Od 2010 roku suma stypendiów została podniesiona i wynosi: na poziomie doktoratu – 25.000 zł, habilitacji – 30.000 zł.

Poniżej zamieszczamy pełną listę lauteatek:

  • STYPENDIA DOKTORANCKIE

Anna Kozieradzka z Białegostoku
Dziedzina: medycyna, genetyka, biologia molekularna
Temat: Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie
Miejsce: Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Magdalena Lebiedzińska z Warszawy
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat: Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym związanym z procesem starzenia oraz dysfunkcją mitochondriów.
Miejsce: Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, w Warszawie.

Aleksandra Maruszak z Warszawy
Dziedzina: genetyka, biologia medyczna, neurogenetyka
Temat: Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów jądrowych u osób z chorobą Alzheimera.
Miejsce: Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

  • STYPENDIA HABILITACYJNE

dr Beata Pająk z Warszawy
Dziedzina: biologia medyczna
Temat pracy: Modulacja szlaków sygnałowych jako narzędzie eliminacji komórek nowotworowych.
Miejsce: Zakład Ultrastruktury Komórki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

dr Joanna Saluk – Juszczak z Łodzi
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat pracy: Ochrona płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym stanem zapalnym.
Miejsce: Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.

Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesiąt kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO For Women in Science. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 12 lat trwania programu, nagrody, w wysokości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet – naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal – UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Wszystkie kobiety prowadzące badania związane z rozwojem kosmetologii gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.