fbpx
28 Maj, 2020
Warszawa
17 ° C
Do góry
Image Alt

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Masz do czynienia z profesjonalistami – przestrzegamy Twojej prywatności i nie tolerujemy spamu. W każdym detalu naszej działalności respektujemy Twoje prawo wyboru. Tysiące osób, które już nam zaufały, znają nasze zobowiązania wobec użytkowników. W dziale tym zapoznasz się z realizowaną przez nas Polityką Prywatności. Przed zarejestrowaniem się w Kosmetologia.com.pl warto przeczytać niniejszą publikację.

W pełni szanujemy Twoją prywatność i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby respektować Twoje prawo wolnego wyboru.

Deklarujemy

 • Poszanowanie Twojego wolnego prawa wyboru.
 • Zapewniamy natychmiastowe usunięcie Twoich danych osobowych na każde żądanie.
 • Nie będziemy udostępniać oraz sprzedawać danych naszych czytelników i użytkowników.
 • Nasze materiały będą wysyłane jedynie do osób, które wyraziły na to zgodę.

Jeśli według Ciebie nasze działania w jakikolwiek sposób przyczyniły się wykorzystania Twoich danych w sposób nieodpowiedni – prosimy o kontakt: info@scbeaut2.ssd-linuxpl.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Kosmetologia – Internetowy Magazyn Profesjonalistów zwany dalej „Kosmetologia” wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod pozycją 2076 jest administratorem danych osobowych. Wydawcą jest firma SC BEAUTY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508468, NIP: PL6443507161, REGON: 243558290

Wydawca Kosmetologii zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednak z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na deklarację zawartą powyżej.

W przypadku nie wyrażenia zgody na naszą Politykę Prywatności, prosimy zrezygnować z odwiedzania Kosmetologii i korzystania z naszych usług.

Dane osobowe

Podczas korzystania z Kosmetologii możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Są one niezbędne do realizowania naszych celów, wykonania usługi i prawidłowego funkcjonowania naszych narzędzi i produktów.

Korzystając z Kosmetologii, naszych usług, narzędzi i produktów, wyrażasz zgodę na realizowanie działań zgodnych z Polityką Prywatności i potwierdzasz, że otrzymałaś(eś) informację oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług związanych z użytkowaniem Kosmetologii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.

Wszystkie Twoje wypowiedzi na forum dyskusyjnym (Forum Kosmetologiczne), Twoje komentarze są ogólnodostępne i nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Wiadomości e-mail

Czasami możemy wysyłać niezapowiedziane wiadomości (newslettery, kurier kosmetologiczny, respondery, życzenia, komentarze itp. a także sporadycznie informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Partnerów Kosmetologii), jednak zawsze z poszanowaniem Twojego prawa wyboru zgodnego z Polityką Prywatności.

Partnerzy, którzy zlecają opłaconą wysyłkę, nie mają dostępu do żadnych danych kontaktowych użytkowników.

Partnerzy

Kosmetologia współpracuje z wieloma partnerami. Nie odpowiada jednak za treści realizowane na stronach internetowych Partnerów. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych Partnerów.

Postanowienia końcowe

Wszystkie komentarze, wypowiedzi na forum itp. stanowią opinię ich autora. Kosmetologia nie ma związku z wypowiedziami jego użytkowników.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt:

info@scbeaut2.ssd-linuxpl.com

REGULAMIN

 1. KOSMETOLOGIA.COM.PL – oznacza SC BEAUTY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508468, NIP: PL6443507161, REGON: 243558290.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. KOSMETOLOGIA, KOSMETOLOGIA.COM.PL – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez KOSMETOLOGIA.COM.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez KOSMETOLOGIA.COM.PL w domenie www.scbeaut2.ssd-linuxpl.com.
 4. Serwisy – oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez KOSMETOLOGIA.COM.PL lub Partnerów KOSMETOLOGIA.COM.PL, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez KOSMETOLOGIA.COM.PL pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują KOSMETOLOGIA.COM.PL.
 5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z KOSMETOLOGIA.COM.PL.
 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
 7. Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) , między innymi takie jak:
a. Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);
b.Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej KOSMETOLOGIA.COM.PL lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,
c.Usługi komunikacyjne – usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową,
d.Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług – usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Serwisów,
e.Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, e-mailing, treści sponsorowane, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
f. Usługi prezentacji firmy lub uczelni:
Prezentacja firmy lub uczelni dodawana do bazy serwisu KOSMETOLOGIA.COM.PL przez Usługodawców. Użytkownik zainteresowany prezentacją firmy lub uczelni może zapoznać się z informacjami o świadczonych usługach oraz uzyskać dane kontaktowe Usługodawcy lub skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. Emisja prezentacji firmy lub uczelni – Usługa odpłatna KOSMETOLOGIA.COM.PL obejmująca następujące świadczenia:
Wyświetlanie an stronie głównej portalu www.scbeaut2.ssd-linuxpl.com prezentacji firmy lub uczelni na liście polecanych firm lub uczelni, Zapewnienie hostingu dla prezentacji firmy lub uczelni, w tym załączonych zdjęć oraz plików,
g.Usługi prezentacji produktu – Dossier:
Prezentacja produktu – Dossier dodawana do bazy serwisu KOSMETOLOGIA.COM.PL przez Usługodawców. Użytkownik zainteresowany prezentacją produktu może zapoznać się z informacjami o produkcie oraz uzyskać dane kontaktowe Usługodawcy lub skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. Emisja prezentacji produktu – Dossier – Usługa odpłatna KOSMETOLOGIA.COM.PL obejmująca następujące świadczenia:
Wyświetlanie na stronie głównej portalu oraz w dziale Dossier www.scbeaut2.ssd-linuxpl.com prezentacji produktu, Zapewnienie hostingu dla prezentacji produktu, w tym załączonych zdjęć.
II.Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności KOSMETOLOGIA.COM.PL.
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.
III.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.
IV.Warunki techniczne
 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  a.hardware,
  b.połączenie z siecią Internet,
  c.przeglądarkę internetową,
  d.inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
V.Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
  a.Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
  b.Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego zarejestrowanego użytkownika,
  c.W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, KOSMETOLOGIA.COM.PL udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,
  d.KOSMETOLOGIA.COM.PL oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:  Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu. Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
VI. Licencje CREATIVE COMMONS  
 1. Wypowiedzi / artykuły oznaczone jako mające zostać umieszczone w wyodrębnionej kategorii „Informacje”, „Uroda i nauka”, „ Biznes”, „Oko w oko”, „Wydarzenia”, „Edukacja”, „Light” zostają publikowane na licencji Creative Commons.
 2. Wypowiedzi / artykuły do wyżej wymienionych  kategorii mogą dodawać tylko Użytkownicy Zarejestrowani, przy czym musi to być pierwsze miejsce publikacji Wypowiedzi w sieci internet. Wypowiedzi w tej rubryce zostają publikowane na licencji Creative Commons: Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na tych samych warunkach.
 3. KOSMETOLOGIA.COM.PL ma prawo dokonywania zmian w przekazanych Wypowiedziach bez zgody Użytkownika, a także dokonywania w nich skrótów.
 4. W przypadku wykorzystania Wypowiedzi opublikowanej w KOSMETOLOGIA.COM.PL na licencji Creative Commons w innym medium, należy kierować się tekstem licencji, dostępnym na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 2.5/pl/legalcode (w wersji skróconej: http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-sa/2.5/pl/deed.pl). Wypowiedź należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dołączyć odnośnik (link) do oryginalnego tekstu w Internetowym Magazynie Profesjonalistów www.scbeaut2.ssd-linuxpl.com
VII.Płatności i cennik
 1. Usługi komercyjne, w szczególności usługi reklamowe, publikacja prezentacji produktów – Dossier, prezentacja firmy i uczelni oraz artykułów sponsorowanych są odpłatne.
 2. Płatności za wyżej wymienione usługi odbywają się drogą elektroniczną.
 3. Operatorem płatności jest centrum płatności PayU (www.payu.pl)
 4. Ceny poszczególnych usług określone przy opisie danej usługi. Cena widoczna jest przed potwierdzeniem dodania prezentacji produktu, prezentacji firmy i uczelni oraz artykułu sponsorowanego
 5. Wszystkie kwoty podane na stronach www.scbeaut2.ssd-linuxpl.com wyrażone są w złotówkach i stanowią kwotę brutto.
 6. Dokumentem rozlieczeniowym jest wystawiana faktura VAT
VIII.Tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienie od umowy
 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: SC BEAUTY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez KOSMETOLOGIA.COM.PL.
 4. Usługodawca korzystający z form odpłatnych może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Warunkiem rezygnacji z umowy jest nierozpoczęcie świadczenia usług na rzecz usługodawcy przed tym terminem.
IX.Odpowiedzialność KOSMETOLOGIA.COM.PL
 1. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez KOSMETOLOGIA.COM.PL
 4. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
 6. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. KOSMETOLOGIA.COM.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
X.Prawa własności intelektualnej
 1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem „Copyright  2007-2012 KOSMETOLOGIA.COM.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone”
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, KOSMETOLOGIA.COM.PL udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody KOSMETOLOGIA.COM.PL poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają KOSMETOLOGIA.COM.PL niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
XI.Ochrona prywatności
 1. KOSMETOLOGIA.COM.PL gwarantuje Użytkownikom Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. KOSMETOLOGIA.COM.PL w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. KOSMETOLOGIA.COM.PL umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. KOSMETOLOGIA.COM.PL, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji KOSMETOLOGIA.COM.PL gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną KOSMETOLOGIA.COM.PL, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników KOSMETOLOGIA.COM.PL wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach KOSMETOLOGIA.COM.PL i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług KOSMETOLOGIA.COM.PL zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, że:
  a.używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  b.podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu
  8.KOSMETOLOGIA.COM.PL, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez KOSMETOLOGIA.COM.PL, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. KOSMETOLOGIA.COM.PL wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 8. KOSMETOLOGIA.COM.PL gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL
 9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 10. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  a.po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  b.w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
XII.Ochrona danych osobowych
 1. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez KOSMETOLOGIA.COM.PL zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KOSMETOLOGIA.COM.PL która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez KOSMETOLOGIA.COM.PL.
 4. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega, że w przypadku zgłaszania KOSMETOLOGIA.COM.PL problemów związanych z korzystaniem z Portalu KOSMETOLOGIA.COM.PL i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa KOSMETOLOGIA.COM.PL do przechowywania kopii takiej korespondencji.
XIII.Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. KOSMETOLOGIA.COM.PL zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.