fbpx
20 Wrzesień, 2019
Warszawa
10 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Sanepid w salonie kosmetycznym

Prowadzenie gabinetu kosmetycznego wymaga nie tylko wiedzy popartej doświadczeniem pozwalającym na właściwe wykonywanie zabiegów, ale również odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie potencjalnych klientów. Potrzeba właściwej higieny jest koniecznym elementem właściwego działania salonu i wyeliminowania ryzyka zakażeń wirusem HIV lub jednym z wirusów zapalenia wątroby.

Brak dbałości o czystość w miejscu pracy to środowisko idealne na niezliczonej ilości bakterii, schorzeń i wirusów. W gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, a także w salonach tatuażu podczas wykonywania usług niezbędna jest wyjątkowa czystość ubrania, używanych narzędzi, a także wszystkich akcesoriów stosowanych w czasie wykonywania zabiegów. Każdy pracownik gabinetu kosmetycznego zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania procedur higieniczno-dezynfekcyjnych w pomieszczeniach salonu, dbałości o czystość sprzętu, a także własnych rąk mających kontakt z różnymi powierzchniami. To oczywiste stwierdzenie bywa czasami ignorowane, a może stać się przyczyną wielu potencjalnych problemów, nie tylko zdrowotnych. Bardzo istotnym jest również właściwe zabezpieczenie pracowników oraz klientów w środki ochrony osobistej.

Nowe przepisy sanitarne dla salonów tatuażu, salonów fryzjerskich oraz gabinetów kosmetycznych regulują kwestię sterylizacji narzędzi wykorzystywanych do zabiegów. Koniecznym będzie posiadanie urządzeń do sterylizacji, w które przedsiębiorcy będą musieli zaopatrzyć się do 31 grudnia 2013 roku. Niezbędne będzie także przeszkolenie osoby zajmującej się sterylizacją narzędzi. W chwili obecnej nie określono w jaki sposób zrealizowane zostaną specjalistyczne szkolenia dla personelu obsługującego sprzęt sterylizujący. Według wytycznych powinien znajdować się w oddzielnym, wydzielonym pomieszczeniu w salonie lub w miejscu świadczenia usług grożących potencjalnym skaleczeniem klienta. Wprowadzane zmiany wynikają z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w kwestii szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, którym podlegają m.in. placówki świadczące usługi kosmetyczne. Nowy projekt ma służyć ochronie zdrowia klienta i zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób, które mogą zostać wywołane przez skaleczenie zanieczyszczonym sprzętem.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej reguluje natomiast wszystkie kwestie związane z organizacją i prowadzeniem salonu kosmetycznego. Stanowi jeden z podstawowych dokumentów z jakimi należy się zapoznać planując otwarcie lub pracę w gabinecie kosmetycznym. Na co warto zwrócić uwagę?

Obok niepodważalnej konieczności właściwej higieny należy zastosować się do wytycznych rozporządzenia. Ich realizacja jest niezbędna do złożenia projektu do terenowo odpowiedniej stacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i otrzymania zgodny na rozpoczęcie działalności. Do najważniejszych punktów rozporządzenia dotyczącego wymagań sanitarnych możemy zaliczyć poniższe punkty:

  • Gabinet kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.
  • Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu: może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej; nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.
  • W salonie wydziela się: pomieszczenia, w których są świadczone usługi; szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług; pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie; pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości; pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny; miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
  • Pomieszczenia w gabinetach, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.
  • W salonie dopuszcza się: sprzedaż, w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich; podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
  • Niedopuszczalne jest: palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu; wprowadzanie zwierząt do zakładu.
  • Do wykonywania zabiegów używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu. Do dezynfekcji używa się środków dopuszczonych do obrotu.
  • Narzędzia przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.
  • Niedopuszczalne jest wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku.
  • Preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług przechowuje się, w oryginalnych opakowaniach, w sposób chroniący je przed utratą ich właściwości. Jeżeli preparat kosmetyczny jest przechowywany w opakowaniu innym niż oryginalne, na opakowaniu tym umieszcza się etykietę zawierającą nazwę preparatu, jego wytwórcę oraz termin, do którego może być użyty.