fbpx
19 Czerwiec, 2019
Warszawa
21 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Skóra użytecznym narzędziem diagnostycznym

Skóra jest łatwo dostępnym oknem do układu nerwowego, a biopsje skórne mogą okazać się użytecznym narzędziem diagnostycznym w przebiegu np. choroby Parkinsona.

Obserwowanie ludzkiej skóry może być nie mniej przydatne w szybkim rozpoznawaniu niektórych chorób, jak specjalistyczne badania. Szczególnie uważne przyglądanie się jej reakcjom pozwala na szybsze rozpoznawanie symptomów choroby Parkinsona – twierdzą naukowcy. Zwracają oni uwagę na fakt, że objawy autonomiczne związane ze skóra, np. zmniejszone lub nadmierne pocenie, bądź zmiany w kolorze czy temperaturze skóry występują u niemal 2/3 pacjentów z parkinsonem.

Jak doskonale zdajecie sobie sprawę choroba Parkinsona bywa najczęściej diagnozowana w późnym stadium, wtedy gdy dojdzie już do zniszczenia neuronów i pojawiają się objawy takie jak sztywność czy drżenie. Badacze z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) przekonują, że można wykryć ją zdecydowanie wcześniej, a kluczem do tego staje się być występujący w skórze podwyższony poziom pewnego białka – α-synukleiny (ASN).

Czym jest alfa-synukleina? Niskocząsteczkowym białkiem, które występuje w układzie nerwowym. Do dziś nie znana jest funkcja jaką spełnia, ale wiemy, że stanowi główny składnik ciał Lewy’ego z cytoplazmy neuronów. Ponadto jej odkładanie poprzedza początek objawów klinicznych choroby Parkinsona.

Symptomy związane z autonomicznym układem nerwowym, włączając w to zmiany w działaniu jelita, regulacji temperatury i kontroli ciśnienia krwi, mogą poprzedzać objawy motoryczne. Skóra może być łatwo dostępnym oknem do układu nerwowego i bazując na tych obserwacjach, postanowiliśmy sprawdzić, czy badania nerwów w ramach biopsji skórnej okażą się użytecznym narzędziem diagnostycznym […].

I jakie wnioski? Z eksperymentów przeprowadzonych na grupie 14 pacjentów z chorobą Parkinsona, gdzie śmiałkowie zostali dobrani pod względem płci i wieku, by przejść testy autonomiczne oraz poddać się biopsjom skóry w trzech miejscach na nodze wynika, że oczywiste. Na ich podstawie naukowcy ocenili bowiem odkładanie α-synukleiny, a także zagęszczenie włókien czuciowych, potowo-wydzielniczych, jak również pilomotorycznych.

Tak jak wcześniej podejrzewali badacze, wynik u pacjentów z parkinsonem wskazywał na podwyższony poziom α-synukleiny w nerwach skórnych docierających do gruczołów potowych oraz mięśni pilomotorycznych. A silniejsze odkładanie ASN wskazywało jednoznacznie na pogarszające się funkcje autonomiczne i bardziej zaawansowany poziom choroby.

Źródło: kopalniawiedzy.pl