fbpx
Z OSTATNIEJ CHWILI!
27 Marzec, 2020
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Zmiany łuszczycowe na ramieniu

Skuteczny na łuszczycę, ale kancerogenny

Opracowany przez Johnson & Johnson’s nowy lek przeciwłuszczycowy o nazwie Ustekinumab, okazał się bardzo skuteczny w walce z chorobą, jednakże jak donosi FDA jego przewlekłe stowanie może przyczynić się do rozwoju nowotworu.

Na łuszczycę cierpi ok. 2% polskiej populacji. W łagodnej postaci nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla życia pacjentów, jednak znacząco obniża jego komfort.

Postęp w terapii łuszczycy osiągnięto dzięki wprowadzeniu w ostatnich latach leków biologicznych (w szczególności inhibitorów TNF – infliksimabu i adalimumabu). Kolejnym obiecującym lekiem z tej grupy jest ustekinumab – ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciw interleukinie-12 i interleukinie-23.

Chorzy na łuszczycę posiadają podwyższone poziomy obu cytokin, dlatego uważa się, że odgrywają istotną rolę w patogenezie łuszczycy.

Ustekinumab wiążąc się z interleukiną-12 i interleukiną-23 uniemożliwia ich interakcję z receptorami komórkowymi.

Zmiany łuszczycowe na ramieniu

Zmiany łuszczycowe na ramieniu

Opracowany przez Johnson & Johnson’s ustekinumab wydaje się efektywny w walce z łuszczycą, jednakże jak stwierdzili w piątek specjaliści FDA (Food and Drug Administration), jego szersze zastosowanie jest poddawane wątpliwości, ponieważ istnieje przypuszcznie, że przewlekłe stosowanie leku może przyczynić się do rozwoju guza nowotworowego.

Obecnie trwają testy na zwierzętach mające na celu udokumentowanie bezpieczeństwa leku.

– Ryzyko wystąpienia nowotworu było rozpatrywane teoretycznie na podstawie mechanizmu działania ustekinumabu (inhibitor Il-12 i IL-23). Przedsiębiorstwo Johnson & Johnson’s planuje rozpocząć długoterminowe badania oceny bepieczeństwa preparatu po jego zastosowaniu. – mówi rzecznik koncernu Michael Parks.

Ostateczna decyzja FDA o dopuszczniu lub odrzuceniu leku zapadnie najprawdopodobniej we wrześniu.

Jeśli zostanie zaakceptowany, na ulotce zostanie zamieszczona informacja o jego możliwym działaniu kancerogennym.