fbpx
17 Sierpień, 2019
Warszawa
24 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

SPA w zabytkowym lokalu – pamiętaj o kilku sprawach!

Niepowtarzalny klimat i atmosfera w centrum miasta kuszą nadal wielu inwestorów SPA. Planujesz gabinet w zabytkowej kamienicy? Przeczytaj o czym warto pamiętać.

W wielu miastach nie brakuje zabytkowych lokali. Niektórzy twierdzą, że takie miejsca mają duszę, a urokliwe wnętrza mogą przyciągać klientów.
Niestety są również minusy takich inwestycji. Aranżacje często wymagają generalnego remontu, a ilość związanych z nim formalności przerasta niejednego.

Ochrona zabytku

Istnieją takie miejsca, które są objęte ochroną konserwatorską. Przykładowo Rynek Starego Miasta w Warszawie i Krakowie.
Ponadto budynek,w którym wynajmujemy lokal może widnieć w tzw. gminnej ewidencji, co jest związane z indywidualnym programem związanym z warunkami zabudowy.

Zanim owładnie nas chęć posiadania konkretnego lokalu postarajmy się sprawdzić czy dana nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską. Możemy tego dokonać poprzez wgląd do rejestru zabytków prowadzongo przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jeżeli upatrzona przez nas lokalizacja widnieje w takim rejestrze przed rozpoczęciem remontu należy wystąpić o jego pozwolenie wraz z dostarczeniem niezbędnych projektów. Wniosek powinien wskazywać na zakres i sposób prowadzenia prac oraz osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi. Musi to być ktoś, kto ma odpowiednie uprawnienia i minimum 2-letnią praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych.

Nie zapomnijmy o załącznikach takich jak: potwierdzenie prawa do władania nieruchomością (odpis księgi wieczystej) i dokładny program planowanych robót wraz z informacją o ich rozpoczęciu i zakończeniu. W tym celu najłatwiej pobrać odpowiedni wzór wniosku ze stronu internetowej właściwego konserwatora.

Po złożeniu wszelkich dokumentów pozostaje nam…… czekanie. Starosta przekazuje sprawę konserwatorowi, który powinien wydać swoją opinię w ciągu 30 dni. W tym czasie konserwator sprawdza projekt, ocenia czy nie naruszy walorów zabytkowych obiektu i jeżeli takowych nie ma – wydaje pozytywną opinię. Jeżeli natomiast decyzja będzie odmowna mamy prawo odwołać się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Pamiętajmy, że błaha wymiana okien z drewnianych na plastikowe, parkietu lub paneli również stanowi sporą ingerencję w strukturę budynku.

Remont, rozbudowa, przebudowa

Wielu z nas nadal nie wie dokładnine czym się różni remont od pozostałych prac budowlanych. Remont polega na tym, że w istniejącym obiekcie przperowadzane są roboty, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym dozwolone jest używanie materiałów budowlanych odmiennych od użytych w stanie pierwotnym. Proste czynności takie jak malowanie ścian nie stanowią remontu chyba, że na ścianach widnieje zabytkowa struktura.

Z kolei przebudowa wiąże się z pracami, dzięki którym pomieszczenia będą przystosowane do nowych funkcji z wyjątkiem zmiany parametrów użytkowych takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, liczba kondygnacji. Zatem odpada nam możliwość podwieszanego sufitu, ale możemy natomiast zaadoptować strych na dodatkowe pomieszczenie.

Jeżeli chcemy rozpocząć typowe prace budowlane musimy się postarać o obowiązkowe pozwolenie. Na wydanie takiego pozwolenia czeka się 65 dni,ale z tym różnie bywa np. gdy starosta zawiesi postępowanie.

Musimy wiedzieć, że nawet jeżeli budynek nie znajduje się rejestrze zabytków i remont może być wykonywany na zgłoszenie, starosta ma prawo nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia.

Pamiętajmy, że zanim zdecydujemy się na aranżację zabytkowej kamienicy, ustalmy zakres czynności, które będą możliwe do wykonania.

 

Serwis Kosmetologiczny