fbpx
21 Lipiec, 2019
Warszawa
29 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

książki

Studia podyplomowe – coraz większy wybór

Branża kosmetologiczna tak jak pozostałe dziedziny wymaga doskonałego przygotowania absolwentów pod względem merytorycznym oraz praktycznym. Absolwenci w celu podwyższenia swoich kwalifikacji często kontynuują edukację na studiach podyplomowych. Przyjrzyjmy się jakie oferty edukacyjne czekają na absolwentów w roku 2009/2010.

Jeszcze nie tak dawno wiele osób kojarzyło kosmetologię z kosmosem. Obecnie zainteresowanie studiami jest tak duże, że studenci pokrewnych kierunków z przyjemnością udają się na dokształcanie podyplomowe.

Kto może rozpocząć studia podyplomowe?

Najczęściej adresatami studiów podyplomowych są absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, posiadający przygotowanie zawodowe o profilu kosmetycznym oraz absolwenci innych kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych. W niektórych przypadkach studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci posiadający dodatkowo wykształcenie techniczne kosmetyczne oraz osoby prowadzące działalność w zakresie usług kosmetycznych i odnowy biologicznej. W każdym jednak przypadku wymaganym dokumentem rekrutacyjnym jest między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych.

W ofercie edukacyjnej polskich uczelni można znaleźć szeroką gamę kierunków umożliwiających uzupełnienie wiedzy z zakresu kosmetologii i nauk pokrewnych.

Kosmetologia praktyczna

Zainteresowania praktycznymi aspektami kosmetologii można rozwijać na rocznych studiach podyplomowych „Kosmetologii bioestetycznej” oferowanych przez Małopolską Wyższą Szkołę Zawodową w Krakowie, na trzysemestralnych studiach z zakresu „Kosmetologii stosowanej” Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku oraz na kierunkach „Kosmetologia estetyczna” oferowanych przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną oraz Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Odnowa biologiczna

Od kilku lat dostrzega się w Polsce tendencję do prowadzenia stylu życia sprzyjającego zachowaniu zdrowia. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na usługi SPA i konieczność wykwalifikowania specjalistów z tej dziedziny.

Jeżeli nasze zainteresowania koncentrują się na problematyce odnowy biologicznej możemy rozpocząć kształcenie na dwu semestralnych studiach „SPA & Wellnes” Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie lub Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz na kierunku „Odnowa biologiczna w kosmetologii” Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.

Z kolei zagadnienia z zakresu fizjoterapii można zgłębiać na studiach podyplomowych „Fizjoterapia i masaż kosmetyczny” realizowanych na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach oraz na kierunkach „Fizjoterapia” i „Masaż i fizykoterapia” Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgodszczy.

Wizaż i stylizacja

Elementy wizażu i stylizacji można poznawać na studiach podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku na kierunku „Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna” oraz w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku na kierunku „Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie”.

Z kolei absolwenci studiów podyplomowych „Fryzjerstwo” realizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy będą wykwalifikowani w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów. Przede wszystkim będą przygotowani do pracy w szkołach, ponieważ ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych we wszystkich szkołach kształcących w zawodzie technik usług fryzjerskich.

książki

Chemia kosmetyczna

Absolwenci zainteresowani chemią i technologią kosmetyków mogą dalej się rozwijać na studiach podyplomowych z zakresu „Wiedzy o kosmetykach i chemii kosmetycznej” realizowanych przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz „Chemii surowców kosmetycznych” Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach.

Podologia

W niektórych krajach Europy Zachodniej podologia zaliczana jest do specjalistycznych zawodów medycznych. W Polsce ta kwestia prawnie nie została jeszcze unormowana jednak uczelnie przygotowują już odpowiednie oferty edukacyjne. Podologiem można zostać kończąc dwusemestralne studia podyplomowe „Podologia” realizowane w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukcji w Poznaniu lub Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Zarządzanie

Współcześnie, w dobie nowych wyzwań rynkowych i gwałtownym wzroście konkurencyjności, przedsiębiorstwa branży kosmetycznej potrzebują kadry zarządzającej dysponującej nie tylko bardzo wysokim poziomem wiedzy, ale także posiadającej rozwinięte umiejętności rozumienia i rozwiązywania problemów z zakresu marketingowego zarządzania.

Dlatego często już na studiach podejmowane są decyzje o rozpoczęciu kształcenia na studiach z zakresu marketingu i zarządzania. 

Niektóre uczelnie posiadają w swojej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe mające na celu wykształcenie specjalistów na stanowiska kierownicze i organizacyjne w ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich, salonach pielęgnacji urody.

Wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu w branży kosmetycznej można pogłębiać na dwusemestralnych studiach „Zarządzanie ośrodkami pielęgnacji urody” oferowanych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz na „Kosmetologii  i marketingu produktu kosmetycznego” Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.

Dietetyka i fitness

Aktywność fizyczna oraz odpowiednio zbilansowana dieta stanowią niezbędne elementy pozwalające na zachowanie zdrowia. Dietetyka jest dziedziną szeroko rozbudowaną stanowiącą istotne uzupełnienie zabiegów korygujących sylwetkę oraz pełniącą rolę prewencyjną w dobie epidemii chorób cywilizacyjnych.

Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie spowodował, że uczelnie wprowadziły do swojej oferty edukacyjnej studia podyplomowe stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku. Wyższa Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Radomiu wprowadziła do swojej oferty dwusemestralne studia „Kosmetologia – Body fitness”. Z kolei „Dietetykę” można studiować na Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.

Podyplomowa kosmetologia

dyplom i czapkaOferta edukacyjna studiów podyplomowych skierowana jest także dla osób posiadających wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia kosmetologii.

Farmaceuci i analitycy medyczni mogą rozpocząć kształcenie na dwusemestralnym kierunku „Kosmetykologia” Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, przygotowującym absolwentów do pracy w firmach kosmetycznych, aptekach oraz jako współpracownik kosmetologia i lekarza.

Z kolei adresatami studiów podyplomowych ?Kosmetologia w medycynie? realizowanymi przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie mogą być osoby zainteresowane problematyką kosmetologii i medycyny estetycznej, które posiadają medyczne wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty.

Profil absolwenta

W zależności od rodzaju studiów absolwent nabywa wiele umiejętności, które go szczególnie interesowały. Jeżeli mówimy o studiach SPA i Wellnes absolwenci będą szczególnie przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i organizacyjnych w ośrodkach: SPA, Day-SPA, MEDI – SPA, a także w gabinetach odnowy biologicznej oraz uzdrowiskach. Pozwolą na to specjalne bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom z zakresu organizacji,  zarządzenia ośrodkami SPA i wellnes, psychologii komunikacji z klientem, psychologii stresu, aparaturze SPA i Wellness, klasycznych oraz alternatywnych technik masażu technik masażu, terapii ruchowej, balneoterapii, aromaterapii oraz dietetyce.

Wybierając studia z zakresu chemii kosmetycznej student będzie miał możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych. Ponadto będzie posiadał umiejętność rzeczywistej oceny przydatności kosmetyków na podstawie informacji zawartych na opakowaniach. Absolwent będzie gruntownie przygotowany z zagadnień takich jak: prawne aspekty produkcji i obrotu kosmetykami i surowcami kosmetycznymi, lipidy i silikony, środki powierzchniowo – czynne, substancje pomocnicze, fizykochemia form kosmetycznych, wyroby kosmetyczne, kosmetyki do higieny ciała i włosów, kosmetyki do makijażu, wyroby perfumeryjne, technologia wytwarzania, organizacja i ekonomia produkcji, mikrobiologia estetyczna, metody oceny skuteczności, bezpieczeństwo stosowania, elementy marketingu i reklamy kosmetyków.

Z kolei lekarz – absolwent kończący studia z zakresu „Kosmetologia w medycynie” będzie zapoznany z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów. Dodatkowo słuchacze uzyskują wiedzę na temat aspektów prawnych stosowania kosmetyków, i uczą się oceny rzeczywistej przydatności kosmetyków na podstawie informacji zawartych na opakowaniach.

Jakie studia wybrać?

Wszystko zależy jaki kierunek nas interesuje. Studia podyplomowe powinny stanowić rzetelene uzupełnienie specjalistycznej wiedzy dlatego warto zwrócić uwagę na merytoryczne przygotowanie uczelni do realizacji treści programowych.

Najczęściej zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie niestacjonarnym co drugi weekend, dlatego warto rozważyć możliwość podjęcia kształcenia poza miejscem zamieszkania. Interesujące kierunki znajdują się w większych miastach, co dodatkowo zapewnia łatwiejsze znalezienie zgodnego z uzyskanymi kwalifiakcjami stanowiska pracy.