fbpx
22 Listopad, 2019
Warszawa
5 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

logo wszkipz

Studia w WSZKiPZ gwarancją sukcesu zawodowego

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój polskiego rynku i przemysłu kosmetycznego. Skutkiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ? zwłaszcza menedżerów produkcji i sprzedaży.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, utworzyliśmy na naszej Uczelni studia umożliwiające młodzieży szybkie zdobycie odpowiedniego wykształcenia.

Nasza Uczelnia od lat jest znanym w całym świecie, wiodącym ośrodkiem badawczo?naukowym chemii kosmetycznej.

Nasze zaplecze stanowi wiedza, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w tym zakresie oraz doskonale wyposażone laboratoria przystosowane do prac naukowo?dydaktycznych w każdej dziedzinie szeroko rozumianej kosmetologii oraz chemii kosmetycznej. Dzięki temu od lat z powodzeniem kształcimy młodzież, przekazując jej wiedzę otwierającą drogę do kariery zawodowej.

Trzyletnie studia na kierunku Towaroznawstwo kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci, zgodnie z realizowanymi w Polsce zasadami Procesu Bolońskiego, uzyskują punkty ECTS, umożliwiające podjęcie dalszych studiów II stopnia (magisterskich) na wybranej uczelni.

Słuchacze studiów zdobywają podstawową wiedzę o różnych produktach użytkowych wytwarzanych przez przemysł chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny i spożywczy. Wiedza ta dotyczy stosowanych surowców, metod wytwarzania, jakości produkcji, oceny praktycznej przydatności oraz oddziaływania na środowisko naturalne i sposobów bezpiecznego pozbywania się odpadów.  Zakres wiedzy jest  niezwykle szeroki i obejmuje większość produktów, z którymi spotykamy się w życiu codziennym.

Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą metod wytwarzania i własności polimerów oraz tworzyw sztucznych, nanomateriałów, enzymatycznych metod przetwórstwa żywności i produkcji leków, materiałów stosowanych w najnowszych mikroprocesorach i kompozytach, służących do budowy samochodów i rakiet kosmicznych. Bardzo ważnym elementem kształcenia są systemy zachowania jakości, czyli narodzona w Japonii  wiedza, o tym jak produkować bez błędów. Wiedza, która w rozwiniętych krajach wyeliminowała prymitywne metody kontroli jakości – zamiast wykrywać i odrzucać wadliwe produkty po prostu nie należy wytwarzać produktów z wadami.

logo wszkipz
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
ul. Podwale 13 (Starówka), 00-252 Warszawa
tel. 22 635 50 09, fax.: 22 635 73 62
kosmeto@wszkipz.pl
www.kosmetyka.edu.pl
www.chemiakosmetyczna.edu.pl

Poczynając od drugiego roku studiów, słuchacze zdobywają rozszerzoną wiedzę specjalistyczną, dotyczącą – zależnie od wybranej specjalności – kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej lub produktów aptecznych.

Na specjalności ?kosmetycznej? omawiane są surowce i substancje czynne wykorzystywane w kosmetykach i bliskich im, stosowanych w domu, środkach czystości, a także metody wytwarzania gotowych produktów, badania ich skuteczności (m.in. wygładzanie zmarszczek, mycie i usuwanie bakterii)  oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i nieszkodliwości dla środowiska naturalnego.

Specjalność ?apteczna?  to ogólna wiedza o typowych lekach, ich działaniu i własnościach, oraz bardziej szczegółowa o innych  produktach aptecznych ? lekach sprzedawanych bez recepty, lekach udających kosmetyki i odwrotnie, materiałach higienicznych i opatrunkowych, a także o wszechobecnych w naszym życiu  suplementach diety, ich składzie, skuteczności i wpływie na zdrowie każdego konsumenta.

Dla zrozumienia i przyswojenia tak szerokiego zakresu wiadomości konieczna jest odpowiednio szeroka wiedza podstawowa: w zakresie różnych dziedzin chemii, technologii chemicznej, biotechnologii, biochemii, fizjologii i medycyny.

Przedmioty te są przewidziane w  programie studiów. Ich zakres jest ściśle dostosowany do potrzeb dalszego kształcenia, tak, by każdy element zdobywanej wiedzy  podstawowej znajdował zastosowanie w praktyce.

Uzupełnieniem wiedzy specjalistycznej są przedmioty związane z psychologią i socjologią sprzedaży, marketingiem, metodami promocji, reklamy i sprzedaży, ekonomią i zarządzaniem.

Odrębnym działem są przepisy prawne, tak unijne (UE), jak i krajowe, zarówno warunkujące dystrybucję i sprzedaż określonego rodzaju produktów (kosmetyków, leków, biocydów itp.), jak i prawa konsumenta w zakresie poniesionych szkód zdrowotnych, reklamacji jakościowych i innych.

Absolwenci naszych studiów znajdują bez trudu zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym i szeroko rozumianym sektorem aptecznym, jako pracownicy działów R&D, organizatorzy produkcji, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży itp.

zd2.jpgPo uzyskaniu pewnego stażu pracy zasilają kadrę menedżerską różnych poziomów, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i w przedstawicielstwach multinarodowych koncernów działających w naszym kraju. Najlepsi mogą wybrać karierę naukową i po ukończeniu studiów II stopnia ubiegać się o stypendia doktoranckie w uczelniach krajowych (również i u nas) lub zagranicznych. Międzynarodowa renoma i wysoki poziom kształcenia w WSZKiPZ stanowi gwarancję powodzenia kariery zawodowej, tak w kraju,  jak i za granicą.

Nie wahaj się!

Jeżeli interesuje Cię to, co praktyczne w chemii, biochemii, biotechnologii i wszystkich naukach pokrewnych, przyjdź do nas, nie pożałujesz. Obiecujemy fascynujące, czasem trudne, multidyscyplinarne studia,  dające praktyczną, łatwo przekładalną na wysokie zarobki wiedzę.

www.kosmetyka.edu.pl
www.chemiakosmetyczna.edu.pl