fbpx
10 Grudzień, 2019
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Szef = przyjaciel?

Francuscy naukowcy stwierdzili, że wsparcie firmy i styl zarządzania wpływają na poczucie szczęścia i wydajność pracowników – informuje serwis eScienceNews. Wyniki badania opublikowano w „Springer’s Journal of Business and Psychology”.

Zarówno nadmiernie kontrolujący szef, który stosuje groźby w celu zmotywowania podwładnych, jak i brak docenienia indywidualnych wysiłków przez organizację, mają negatywny wpływ na zaspokojenie podstawowych potrzebpracowników takich, jak: poczucie autonomii, kompetencji i jakość relacji z innymi, a w efekcie obniżają ich poziom szczęścia.

 Dobre samopoczucie w miejscu pracy koreluje z efektywnością wypełniania obowiązków służbowych. Siła związku jest na tyle duża, że coraz więcej czasu poświęca się temu zagadnieniu, mając na uwadze potencjalne korzyści, bądź straty ekonomiczne dla firmy, wynikające ze starań pracowników.

Badanie przeprowadzili naukowcy z Universite Francois Rabelais w Tours na pracownikach małych, średnich i dużych francuskich instytucjach. Osoby badane wypełniały kwestionariusze, zawierające pytania o postrzegany styl zarządzania szefa i odczuwane wsparcie, oferowane przez firmę.

Okazało się, że jeśli przełożony dawał podwładnym dużą swobodę działania, zaspokajał dzięki temu ich potrzeby autonomii, kompetencji i więzi społecznych oraz wzmacniał ich poczucie satysfakcji z pracy. Natomiast w momencie, gdy szef stosował przymus i presję lub firma nie dawała pracownikowi niezbędnego wsparcia, ludzie czuli się sfrustrowani i niezadowoleni.

 „Nasze badanie pokazuje, że zarówno organizacja pracy, jak i czynniki związane z zarządzaniem, wpływają na zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych, czyli poczucia autonomii, kompetencji i satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Samopoczucie osób zatrudnionych w firmie odgrywa zaś główną rolę w poprawieniu lub pogorszeniu wydajności pracy”– podsumowująnaukowcy.

Może warto zastanowić się nad przyjemną atmosferą w pracy by zwększyć wydajność i efektywność pracy Twoich pracowników?!

Źródło: PAP