fbpx
22 Listopad, 2019
Warszawa
4 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Uczelnie niepubliczne – coraz mniej popularne!

?Perspektywy? opublikowały raport dotyczący sytuacji na polskich uczelniach niepublicznych. Z najnowszych badań wynika, że z edukacji w prywatnych instytucjach korzysta coraz mniej studentów.

Według raportu Fundacji ?Perspektywy? w tym roku akademickim, edukacje na uczelniach niepublicznych rozpoczęło 176 tys. osób, czyli o 33 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Prezes Fundacji Waldemar Siwiński zwraca uwagę, że w pewnym stopniu jest to spowodowane niżem demograficznym.

Z ogólnym spadkiem liczby studentów znacznie lepiej radzą sobie władze uczelni publicznych, które mogą pochwalić się wzrostem ilości nowo przyjętych studentów na poziomie 17 tys. w stosunku do roku akademickiego 2009/2010.

Omawiany raport ?Perspektyw? dostarcza nam również wielu innych interesujących faktów na temat sytuacji w polskim systemie oświaty. Poniżej najciekawsze z nich:

  • w Polsce jest 320 uczelni niepublicznych i 135 publicznych (70 do 30%)
  • większość uczeni niepublicznych to uczelnie zawodowe
  • 135 uczelni niepublicznych posiada uprawnienia magisterskie, 15 z nich to uczelnie akademickie posiadające prawo do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach; kolejne 4 maja możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego
  • polskie wyższe szkoły niepubliczne kształcą obecnie na 1272 kierunkach (na jedną uczelnię przypadają średnio cztery kierunki nauczania)
  • w uczelniach niepublicznych kształci się obecnie 612 tys. studentów, podczas gdy ogólna liczba studentów w całej Polsce to 1 mln 928 tys

Jak mówi prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, oczekiwania studentów zmieniają się, są coraz wyższe. Studenci wymagają od uczelni dużo więcej niż 20 lat temu, gdy powstawały pierwsze uczelnie niepubliczne. Studenci chcą mieć bardzo dobre warunki nauki, ciekawych wykładowców i wartościowe dyplomy.

Źródło: PAP