fbpx
22 Listopad, 2019
Warszawa
2 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Wiadomo już jak poszły tegoroczne matury

Po długich tygodniach oczekiwań maturzyści wreszcie poznają wyniki swoich starań, które mogą przesądzić o tym jak potoczy się ich dalsze życie. Na razie znamy ogólne wyniki matur przedstawione w skali całego kraju.

Jak wynika z danych przedstawionych wczoraj przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na jej stronie internetowej, maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Podział na poszczególne typy szkół przedstawia się następująco:

 • liceum ogólnokształcące – 91%
 • technikum ? 70%
 • liceum profilowane – 64%
 • liceum uzupełniające ? 37%
 • technikum uzupełniające ? 43%

Dla porównania przedstawiamy również wyniki ubiegłorocznych starań. W 2009 roku maturę zdało ogółem 78% przystępujących do egzaminu. Jeśli chodzi o poszczególne typy szkół, wyniki przedstawiały się następująco:

 • liceum ogólnokształcące 89%
 • liceum profilowane ? 61%
 • technikum ? 67%
 • liceum uzupełniające ? 40%
 • technikum uzupełniające – 31%

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 366 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 351 tys. to tegoroczni absolwenci, resztę stanowią osoby poprawiające zakończoną złym wynikiem lub oblaną w poprzednich latach maturę. Wśród absolwentów z lat ubiegłych maturę zdało 99%.

Każdy tegoroczny maturzysta zdawał obowiązkowo egzamin z:

 • języka polskiego – ustnego i pisemnego
 • wybranego języka obcego nowożytnego – ustnego i pisemnego
 • matematyki i z jednego przedmiotu do wyboru ? tylko w formie pisemnej

Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego są obowiązkowe na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać je także na rozszerzonym. Egzamin z przedmiotu do wyboru zdaje się tylko na jednym poziomie do wyboru: podstawowym lub rozszerzonym.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać, co najmniej 30% punktów. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.
Jeśli przyjrzymy się wynikom z poszczególnych przedmiotów to:

 • egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 95% maturzystów (średni wynik to 57,24 punkty na 100 możliwych)
 • egzamin z matematyki ? 87% (średnio: 58,51)
 • egzamin z najczęściej wybieranego języka obcego tj. angielskiego ? 86% (średnio: 62,35)
 • i egzaminy z mniej popularnych języków obcych: niemiecki ? 94%, francuski ? 94%, rosyjski ? 95%, hiszpański ? 97%, włoski ? 99%

Dla naszych czytelników szczególnie ważne są wyniki maturalne z biologii i chemii. Dla tych przedmiotów średni wynik z egzaminu na poziomie podstawowym wynosił odpowiednio 45,52 i 48,27 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Poziom rozszerzony poszedł zdającym znacznie lepiej i w skali całego kraju osiągnął średnią wartość odpowiednio 54,64 i 61,52 na 100 możliwych do uzyskania punktów.

Dzisiaj maturzyści poznają swoje szczegółowe wyniki i otrzymają świadectwa dojrzałości. Teraz wystarczy już tylko uzupełnić wyniki w systemach elektronicznej rekrutacji i czekać na przyjęcie na studia, miejmy nadzieję, że wszyscy kandydującym na kosmetologię spełnią swoje marzenia.