fbpx
18 Luty, 2020
Warszawa
8 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Wydruk z komputera ma moc urzędowego dokumentu

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt założeń dotyczących zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Okresowe uzyskiwanie odpisów z KRS jest w przypadku spółki nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż zawarte tam dane są często niezbędne w obrocie gospodarczym, a także wymagane w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Dziś przedsiębiorcy powszechnie występują do KRS o uzyskiwanie odpisów w formie papierowej, co rodzi poważne problemy logistyczne. Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur.

Są również propozycje zmiany sposobu rejestracji numeru identyfikacji podatkowej (NIP), który ma być wpisywany do rejestru przedsiębiorców przez sąd, po uzyskaniu informacji o jego nadaniu przez organ skarbowy. Zmiana ta idzie w kierunku ograniczenia zbędnej biurokracji powodującej uciążliwości po stronie przedsiębiorców.

Projekt założeń zakłada rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych do KRS. Zmiany dotyczą umieszczania adresów mailowych i adresów stron internetowych.

Źródło: Konfederacja Pracodawców Polskich (http://www.kpp.org.pl)