fbpx
Z OSTATNIEJ CHWILI!
29 Luty, 2020
Warszawa
8 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Wykształcenie ma coraz mniejsze znaczenie

W 2004 i 2007 roku aż 93 proc. ankietowanych twierdziło, że warto się uczyć, dziś liczba ta zmalała do 82 proc.

Jakie jeszcze wnioski wypływają z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonych przez CBOS w dniach 6-12 czerwca 2013 na reprezentatywnej próbie losowej 1010 dorosłych mieszkańców Polski?

Przez ostatnich sześć lat odsetek respondentów podających w wątpliwość wagę wykształcenia wzrósł z 5 do 16 proc, a wiarę w jego znaczenie nadal najmocniej wyrażają mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz ci dobrze sytuowani. Jak czytamy w raporcie – Mimo że opinia o celowości kształcenia się zdecydowanie dominuje, wyrażana jest rzadziej niż w ostatnich latach – twierdzi CBOS.

Polacy nadal są zgodni co do stwierdzenia, iż ludziom wykształconym łatwiej jest zrobić karierę (80 proc. badanych), uniknąć biedy i zubożenia (64 proc.) oraz bezrobocia (57 proc.). Jednak opinie takie są wyrażane rzadziej niż jeszcze jedenaście lat temu (odpowiednio: mniej o 12, 19 punktów i 23 punkty).

Ankietowani nadal uważają, że wykształcenie jest determinantą powodzenia na rynku pracy, ale już niekoniecznie nadają jej status najważniejszej. Świadczą o tym chociażby odpowiedzi jakich udzielili zaznaczając dwa najwyższe czynniki, które mają wpływ na sukces zawodowy. Najczęściej wymieniali bowiem „wiedzę oraz umiejętności” (45 proc.), a dopiero w następnej kolejności „wykształcenie” oraz „solidną, rzetelną pracę” (po 32 proc. badanych). Warto też wspomnieć, że 28 proc. respondentów sukces zawodowy wiąże z  protekcją czy znajomościami.

Kto najbardziej wierzy w magię wykształcenia, które wpływa na sukces zawodowy? Kobiety, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, relatywnie młodzi, a także najstarsi. Ponadto mieszkańcy mniejszych ośrodków miejskich oraz wsi, jak również respondenci o niezdefiniowanych poglądach politycznych oraz regularnie praktykujący religijnie (uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu).

Na sam koniec pozostaje dowiedzieć się jakiego wykształcenia Polacy chcieliby dla swoich obecnych bądź przyszłych dzieci. Magisterskim, inżynierskim czy licencjackim zadowoliłoby się  ok. 3/4 badanych. 10 proc. uważa, że wyższe to za mało i chciałoby, żeby ich syn bądź córka zrobili co najmniej doktorat. Wyraźnie widać, ze w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmniejszyła się grupa osób, których najbardziej cieszyłoby wykształcenie średnie zawodowe dzieci (na przykładzie synów: z 23 proc. w 1993 r. do 9 proc. w 2013 r.). Wniosek jest jasny, od badania w 2009 roku liczba ta znów zaczęła rosnąć, świadczy o tym skok z 4 proc. na 9.

Czas na wasze opinie. Uważacie, że wykształcenie w branży kosmetycznej ma znaczenie? Tytuł magistra pozwala wam osiągnąć więcej? A może cała ta rzetelna nauka ma się nijak w porównaniu do doświadczenia? 

Źródło: PAP / CBOS