fbpx
11 Grudzień, 2019
Warszawa
-2 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania kształci praktyków kosmetologii

Czy można nauczyć się wykonywania zabiegów kosmetologicznych tylko z książek? Czy można nauczyć się obsługi nowoczesnej aparatury kosmetologicznej słuchając wykładów? Odpowiedzi na powyższe pytania wydają się oczywiste. Obecnie toczy się dyskusja o roli uczelni zawodowych w kształceniu praktyków,  która prowadzi do wniosków, że na rynku liczą się tylko te polskie uczelnie zawodowe, które za najważniejszy cel uznają doskonałe przygotowanie praktyczne swoich studentów, zdobycie przez nich doświadczenia i kompetencji zawodowych, które ułatwią zdobycie po studiach wymarzonej pracy.

Chcąc studiować kosmetologię – jeden z najmodniejszych w tej chwili kierunków, warto skierować swoją uwagę na prestiżową niepubliczną Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, która kształci na tym kierunku. „Na Wydziale Nauk o Zdrowiu od kilku lat prowadzimy kształcenie na 3,5-letnich studiach licencjackich. Ukończenie studiów na naszym wydziale przygotowuje do podjęcia różnorodnej działalności w zakresie kosmetologii. Uczelnia od początku istnienia kierunku Kosmetologia prowadzi strategię mającą na celu upraktycznienie studiów. ” – mówi Iwona Wachol, kierownik ds. rozwoju i administracji WSIiZ.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie to uczelnia innowacyjna, która wraz z partnerami z branży kosmetycznej, wprowadza studentów w realia świata kosmetologii już na studiach. 

Nauczenie się nowych kompetencji wymaga zarówno teorii, jak i praktyki. Mówi się często o uczeniu się poprzez doświadczenie – w biznesie taka forma nauki jest naturalna, lecz świat akademicki przywiązuje często zbyt dużą wagę do teorii. Stąd pomysł na stworzenie dla studentów WSIiZ zajęć w partnerstwie z przedsiębiorstwami kosmetycznymi. Projekt obejmuje zarówno prelekcje naukowe, pokazy, szkolenia, warsztaty, jaki i wycieczki do fabryk i laboratoriów funkcjonujących w branży kosmetycznej. To także uczestnictwo w dużych imprezach branżowych, takich jak sympozja, konferencje, kongresy i targi kosmetyczne.

To nieocenione korzyści dla studentów…

Korzyści dla studentów wynikających z takiej współpracy jest wiele. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi potrzebami rynku, poznanie firmy i jego portfolio, to tylko niektóre z nich. Certyfikaty otrzymywane przez studentów na zakończenie tego typu współpracy mają również swoją wagę dla przyszłych kandydatów ubiegających się o pracę.

… firm partnerskich..

Firmy partnerskie WSIiZ również korzystają na takiej współpracy. Stanowi to dla nich okazję do świeżego spojrzenia na dany temat. Okazuje się również całkiem efektywnym i elastycznym procesem rekrutacji przeszkolonych już wstępnie osób. Krótko mówiąc firmy kosmetyczne wychowują przyszłych pracowników. Bezcenne jest także budowanie pozytywnego wizerunku wśród studentów, gdyż taka firma postrzegana jest często jako innowacyjna i współpracująca z wieloma różnorodnymi interesariuszami. 

… ale także dla wykładowców

Oferta dydaktyczna firm partnerskich niewątpliwie podnosi atrakcyjność zajęć akademickich. Jak zapewnia Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu mgr Joanna Klonowska„dla wykładowcy, a przede wszystkim instruktora praktycznej nauki zawodu, jest to bardzo ważne źródło nowej wiedzy. Nie tylko studenci uczą się podczas takiej współpracy, ale również pracownicy naukowi. Oczywiście prowadzenie takiego projektu wymaga od wykładowcy dużej elastyczności i gotowości do zmieniania zajęć. Poza tym wykładowca z jednej strony oczywiście reprezentuje uczelnię, ale z drugiej strony musi dbać o potrzeby firmy. Tak więc musi cały czas szukać takich rozwiązań, aby i studenci i firma byli zadowoleni przy zachowaniu pewnych akademickich standardów np. w obszarze obiektywności.”

Wykładowca ze strony uczelni musi zadbać o wcześniejsze przygotowanie teoretyczne studentów do zajęć dodatkowych oraz o to, aby ich tematyka była zgodna z aktualnie realizowanym programem nauczania. Uczelnia umożliwia studentom w ramach zajęć weryfikację swojej rynkowej wartości. Jednocześnie studenci poznają pracowników firmy oraz schematy myślenia charakterystyczne dla branży kosmetycznej. Jest to bezcenna wiedza, tym bardziej, że na etapie studiowania błędy, jakie studenci popełniają, nie mają tak poważnych konsekwencji, jak mają w prawdziwej pracy.

Użyteczni absolwenci WSIiZ

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania oprócz dydaktyki i nauki w procesie edukacyjnym kosmetologów bierze odpowiedzialność także za otoczenie, w którym funkcjonuje. Przykładem jest dostarczanie rynkowi pracy absolwentów, którzy będą użyteczni dla firm kosmetycznych. Dlatego budowanie wspólnych projektów dydaktycznych jest tak cenne dla wszystkich zaangażowanych stron. Tego typu programy zajęć są powszechne w najlepszych europejskich uczelniach.

Powyższy przykład pokazuje, że warto nagłaśniać tzw. „dobre praktyki”, tak aby wartościowe programy dydaktyczne były popularyzowane na wielu uczelniach. Przyniesie to na pewno dobry efekt zarówno dla sektora nauki, jak i przedsiębiorczości.