fbpx
13 Luty, 2020
Warszawa
3 ° C
Do góry
Image Alt

SC Beauty Magazine

Z pracy na studia

Wiele osób pracując już jakiś czas w gabinecie czuje potrzebę rozszerzenia swojej wiedzy i ukończenia studiów. Czasami z taką inicjatywą wychodzi sam pracodawca. Jakie prawa przysługują pracownikowi, który dodatkowo podjął kształcenie?

Nowelizacja kodeksu pracy wchodząca w życie 15 lipca wnosi w tę materię nieco zmian, w dużej mierze sprowadzających się do rozszerzenia obowiązków pracodawcy wobec studiującego pracownika. Według nowych przepisów pracownik, który podjął kształcenie z własnej inicjatywy, ale za zgodą pracodawcy, ma takie same prawa jak ten, któremu dokształcanie zalecił szef.

Przyjrzyjmy się dokładniej treści nowelizacji. Zacznijmy od tego jak ustawa rozumie znaczenie słowa dokształcanie?
 
?Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.?
 
W pierwszej części opublikowanego ostatnio tekstu czytamy o naszych prawach do urlopu szkolnego i dowiadujemy się, że pracownik, który podejmie kształcenie ma prawo do urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania..

Oczywiście za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wysokość urlopu szkoleniowego uzależniona jest od rodzaju i etapu kształcenia. Pracownikowi przysługuje:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Oprócz tego, pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

W dalszej części rozporządzenie informuje o umowach zawieranych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz o konsekwencjach zwolnienia się przez pracownika.

Na koniec bardzo ważna informacja: dla pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.

Artykuł opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2010 Nr 105 poz. 655
Pełna treść dokumentu TUTAJ